Wat geldt voor u?

Wist u dat veel huishoudens moeite hebben om rond te komen? Er zijn veel regelingen en toeslagen, maar hoe weet u nu waar u recht op heeft? De online tool Dat geldt voor mij helpt hierbij. In een paar klikken ziet u waar u mogelijk recht op heeft. Daarna kunt u kiezen: de regeling of toeslag direct zelf aanvragen, of hulp bij het aanvragen.

Dat geldt voor mij

De gemeente wil dat er minder mensen in armoede moeten leven en vindt dat er geen nieuwe gevallen van financiële problemen mogen bijkomen. Ook is het belangrijk dat alle inwoners zich kunnen ontplooien en hun eigen mogelijkheden en talenten ontdekken en volop kunnen blijven meedoen aan de samenleving, vooral kinderen.

De gemeente biedt hiervoor ondersteuning en kan, als het nodig is, daarvoor bepaalde regelingen inzetten. Dit zijn niet alleen financiële verstrekkingen, maar het kan ook ondersteuning zijn om mensen te helpen beter met hun inkomen uit te komen of een hoger inkomen te krijgen. De eigen kracht van de inwoners wordt hierbij aangesproken.

De ondersteuning wordt zoveel mogelijk dichtbij, in de Gebiedsteams georganiseerd. Dat begint met een gesprek en aan de hand van de noodzaak en de behoefte van de burger worden de voorzieningen vraaggericht ingezet. De burger en zijn financiële situatie zijn hierin het vertrekpunt en niet de regeling. Dit noemen we de kanteling. Het doel is dat de inwoners op termijn weer op eigen benen kunnen staan en zich maximaal voor de samenleving kunnen inzetten, want iedereen is van waarde.

Hulp en contact gebiedsteam

0511 - 460 767

Maandag tot en met vrijdag
(van 09.00 tot 16.30 uur)