Een persoonsgebonden budget is geld (een budget) waarmee mensen zelf ondersteuning en begeleiding regelen en betalen. Dit kan zijn voor jeugdzorg of vanuit de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Sinds 1 januari 2015 zijn er een aantal zaken rondom het PGB veranderd.

Hoe werkt het?

Trekkingsrecht

1 januari 2015 is het zogenaamde ‘trekkingsrecht’ ingevoerd. Dit houdt in dat de SVB (Sociale Verzekeringsbank) het geld van het PGB ontvangt en de facturen betaald. Het geld wordt dus niet meer rechtstreeks op de bankrekening van de gebruiker gestort.

Declareren

Bekijk de website van SVB voor meer informatie over het declareren.

PGB na 1 januari 2015

Binnen de Wmo blijft de mogelijkheid voor een PGB bestaan. De regels veranderen wel. De gemeente kijkt of de ondersteuning geboden kan worden door de zorgaanbieder die de burger wenst. Dit is de zogenaamde zorg in natura. Wie toch nog een PGB wenst, moet dit geld zelf goed kunnen beheren. Ook binnen de nieuwe jeugdwet blijft het PGB bestaan, alleen worden de voorwaarden strenger.

Meer weten?

Lees meer over het persoonsgebonden budget op Regelhulp.nl en op svb.nl/pgb

Melding over PGB of zorgaanbieders

Als inwoner van de gemeente kunt u uw zorgen uiten over zorgaanbieders en/of over het gebruik/inzet van het PGB.

Melding doen

Met betrekking tot het gebruik/inzet van PGB kan het bijvoorbeeld gaan over:

  • een vermoeden dat het PGB onterecht is aangevraagd;
  • een vermoeden dat een PGB niet juist wordt ingezet.

Met betrekking tot zorgen uiten over de zorgaanbieders kan het bijvoorbeeld gaan over

  • de bejegening van cliënten
  • over onvoldoende toezicht
  • over de veiligheid van de cliënten.

Ook andere vermoedens of twijfels over de kwaliteit van zorgaanbieders kunt u melden.

Door hierover in gesprek te gaan met PGB-houders en zorgaanbieders kunnen misstanden verholpen en/of voorkomen worden. Zo werken we aan een betere kwaliteit van zorg en rechtmatig gebruik van het PGB.

Wat geldt voor u?

Wist u dat veel huishoudens moeite hebben om rond te komen? Er zijn veel regelingen en toeslagen, maar hoe weet u nu waar u recht op heeft? De online tool Dat geldt voor mij helpt hierbij. In een paar klikken ziet u waar u mogelijk recht op heeft. Daarna kunt u kiezen: de regeling of toeslag direct zelf aanvragen, of hulp bij het aanvragen.

Dat geldt voor mij