Meldpunt Discriminatie

Elke inwoner van de gemeente Tytsjerksteradiel die te maken krijgt met ongelijke behandeling kan bij de Anti Discriminatievoorziening van Tûmba terecht voor hulp en advies. Discriminatie kan plaatsvinden op grond van afkomst, huidskleur, nationaliteit, leeftijd, burgerlijke staat, homo- of heteroseksualiteit, geslacht, taal, handicap, chronische ziekte, inkomen, religie of levensovertuiging.

Discriminatie is verboden.

Mensen komen discriminatie tegen in sollicitatieprocedures, bij woningtoewijzing, in hun werk, op school, in winkels, cafés en discotheken. Soms is discriminatie openlijk. Dreigementen, pesterijen, brieven, SMS-berichten of e-mails. Maar vaker is het verborgen. Ook kan discriminatie voortkomen uit beleidsregels van overheden, instellingen en bedrijven. In alle gevallen geldt: discriminatie sluit mensen uit van leven, leren, lol, werken, rechten en waardigheid.

Wilt u online een melding maken van discriminatie? Dan kunt u het formulier "Meld discriminatie" op de site van Tumba invullen en verzenden. Of heeft u een klacht over ongelijke behandeling en wilt u bijstand in het afhandelen van deze klacht? U kunt dan contact opnemen met het Meldpunt Discriminatie van Tûmba via telefoonnummer 058-215 77 71 of via de website van Tumba.