Gezondheid en bewegen

In 2022 is de gezamenlijke gezondheidsnota ‘Tegeare sûn fiele’ door beide gemeenteraden vastgesteld. Op deze pagina lees je meer over deze nota en de verschillende activiteiten die in de gemeenten worden uitgevoerd op het gebied van gezondheid en bewegen.

Zelf uw zorg regelen?

Bekijk onze Sociale kaart. Op deze website vindt u alle informatie over organisaties en activiteiten in de gemeente. Het aanbod richt zich op zorg en welzijn, wonen, werk, inkomen, jeugd en gezin. Bij alle organisaties kunt u zelf terecht met uw vraag.

Naar onze Sociale kaart

Hulp en contact gebiedsteam

0511 - 460 767

Maandag tot en met vrijdag
(van 09.00 tot 16.30 uur)