Global Goals

De Global Goals, of Sustainable Development Goals, zijn 17 door de Verenigde Naties vastgestelde doelen. De doelen zijn erop gericht om er samen voor te zorgen dat onze wereld gezonder, rechtvaardiger en duurzamer wordt. Ook in Tytsjerksteradiel voelen wij ons verantwoordelijk voor het aanpakken van deze wereldwijde uitdagingen. Daarom zijn we Global Goals gemeente.

Global Goals: hoe doen wij dat?

Wij willen bijdragen aan een eerlijke en duurzame wereld. Dat doen we veraf, bijvoorbeeld door gebruik te maken van Fairtrade koffie en thee, maar vooral op dat stukje van de aarde waar wij als gemeente verantwoordelijk zijn voor een goed bestuur en een goede leefomgeving voor onze inwoners. We doen dat bijvoorbeeld door in te zetten op duurzaamheid, gelijke kansen, goed onderwijs, armoedebeleid, voorlichting over bijvoorbeeld het scheiden van afval, zuinig te zijn op ons landschap en in te zetten op het welzijn van onze inwoners.

Wilt u weten wat wij meer doen? Lees dan verder in het Plan van Aanpak Global Goals 2021, Tytsjerksteradiel.

Op de jaarlijkse Global Goalsdag in september hangen wij de Global Goalsvlag uit. Daarmee laten we zien dat wij deze doelen hoog hebben staan en daaraan bij willen dragen. De laatste keer hebben we ook alle basisscholen in onze gemeente een boek over Global Goals gegeven. 

Samen ons steentje bijdragen

Niet alleen wij, ook inwoners, bedrijven en organisaties werken aan de Global Goals. Soms heel doelbewust en soms heeft u misschien niet eens in de gaten dat waar u als inwoner, bedrijf of organisatie mee bezig bent, bijdraagt aan de Global Goals, omdat u iets doet dat de wereld een beetje beter maakt in economisch, ecologisch of sociaal opzicht. 

Heeft u vragen over Global Goals? Neem dan contact op via telefoonnummer 14 0511 of gemeente@t-diel.nl.

World in Progress inspireert mensen om zich in te zetten voor een rechtvaardige wereld. Een wereld zonder armoede, uitsluiting of geweld en met een leefbaar milieu. Meer lezen? Kijk dan op de website World In Progress.

Wilt u meer weten over de Global Goals? Kijk dan eens op de website van SDG Nederland.

Klik op de foto om te vergroten.