Gemeente Tytsjerksteradiel wil volledig voldoen aan de digitale toegankelijkheidseisen op basis van de WCAG 2.1, niveau AA. Voldoen aan deze eisen maakt onze website gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen. Daarnaast willen we dat iedereen mee kan doen en zijn of haar zaken bij de gemeente kan regelen. Ook via de digitale weg.

Meer informatie over de toegankelijkheidseisen kunt u lezen op de website van DigiToegankelijk.

Toegankelijkheidsonderzoek nog niet uitgevoerd

Om na te gaan of de website aan alle eisen voldoet moet er een toegankelijkheidsonderzoek zijn uitgevoerd. Dit onderzoek heeft nog niet plaatsgevonden. De gemeente gaat namelijk op korte termijn overstappen naar een nieuwe website. Als er nu een toegankelijkheidsonderzoek wordt uitgevoerd, dan moet dat nadat de nieuwe website is gelanceerd. Dit is een onevenredige last voor de organisatie. Daarom stellen we het onderzoek uit tot na de overgang naar de nieuwe website.

We verwachten dat de werkzaamheden aan de website op 31-03-2021 zijn afgerond.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Heeft u een probleem met de toegankelijkheid op onze website? Laat het ons dan weten. Geef uw melding door aan de webredactie:

Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet. Uw mail wordt binnen 1 werkdag gelezen. Afhankelijk van de vraag, krijgt u zo snel mogelijk antwoord.

Volledige tekst van de toegankelijkheidsverklaring

Lees de volledige verklaring op de website van Toegankelijkheidsverklaring (opent ander venster).

(Deze pagina is voor het laatst aangepast op 23-9-2020.)