Stel, je hebt een idee of plan om Tytsjerksteradiel beter te maken. Dan kun je een burgerinitiatief indienen bij de gemeente. Een burgerinitiatief zijn initiatieven voor en door bewoners georganiseerd en uitgevoerd.

Het doel van deze initiatieven is dat het de leefomgeving in het dorp of wijk verbetert en het sociaal contact wordt vergroot. Misschien wil je met je initiatief een bestaande situatie veranderen of juist iets nieuws starten.

Wij horen graag wat jouw plan is voor een beter Tytsjerksteradiel.

Geef jouw idee een stem

Heb je vragen over het indienen van je idee? Of twijfel je of je idee een burgerinitiatief is? Neem dan contact op met: burgerinitiatief@t-diel.nl

De spelregels

 • Jouw voorstel moet door minstens 50 inwoners worden gesteund.
 • Jouw voorstel moet binnen de gemeentegrens vallen.
 • Het moet passen binnen het beleid van de gemeente.
 • Heeft de gemeenteraad korter dan 2 jaar geleden al beslist over jouw onderwerp? Dan komt jouw voorstel niet in aanmerking.
 • Het dient het algemeen belang in plaats van alleen jouw eigen belang.
 • Het discrimineert niet op basis van geslacht, ras, leeftijd of achtergrond.
 • Het brengt anderen geen schade toe.

Wat gebeurt er ik mijn idee indien?

Dan wordt jouw aanmelding door ons bekeken en maken we een afspraak. Tijdens deze afspraak bekijken we samen wat de vervolgstappen zijn. 

Van initiatief tot uitvoering

Je hebt een plan, maar wat kun je verwachten? Dit zijn de stappen die je doorloopt.

 1. Afgerond: Stap 1

  Meld je initiatief aan.

 2. Afgerond: Stap 2

  Je hebt contact met de gemeenten en je creëert draagvlak.

 3. Afgerond: Stap 3

  Je presenteert jouw initiatief aan de gemeenteraad.

 4. Afgerond: Stap 4

  De gemeenteraad beslist of het plan wordt uitgevoerd.

 5. Afgerond: Stap 5

  Is de gemeenteraad akkoord? Dan ga je aan de slag met jouw project.