In het beleidsplan ‘Foarút yn in nije tiid’ (2021-2027) leest u hoe Tytsjerksteradiel de komende jaren zich wil inzetten voor de gemeentelijke en regionale economie. De belangrijkste speerpunten zijn een goed ondernemersklimaat, duurzaam ondernemen en regionale samenwerking.

Het uitvoeringplan geeft een overzicht van de acties die wij willen oppakken om de ambities van het economisch beleid te realiseren. Via een tweejaarlijks uitvoeringsprogramma worden de prioriteiten voor de eerstvolgende jaren vastgelegd. Na iedere 2 jaar volgt een terugkoppeling aan de gemeenteraad en wordt een nieuw werkprogramma aangeboden. In januari 2022 is het eerste tweejaarlijkse werkprogramma aan de raad aangeboden.