Beleidsplan economische zaken

De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel heeft op 25 november 2021 het beleidsplan Economische Zaken ‘Foarút yn in nije tiid’ (2022-2027) vastgesteld. In dit beleidsplan leest u hoe Tytsjerksteradiel zich de komende jaren wil inzetten voor de gemeentelijke en regionale economie. De belangrijkste speerpunten zijn een goed ondernemersklimaat, duurzaam ondernemen en regionale samenwerking.

Het uitvoeringsplan geeft een overzicht van de acties die wij willen oppakken om de ambities van het economisch beleid te realiseren. Via een tweejaarlijks uitvoeringsprogramma worden de prioriteiten voor de eerstvolgende jaren vastgelegd. Na iedere 2 jaar volgt een terugkoppeling aan de gemeenteraad en wordt een nieuw werkprogramma aangeboden. In januari 2022 is het eerste tweejaarlijkse werkprogramma aan de raad aangeboden.