Andere regelingen

Hieronder vindt u een aantal andere websites met regelingen. 

Heffingskortingen

Alle informatie over de heffingskorting vindt u op de website van de Belastingdienst(externe link).

Zorgtoeslag

U kunt nagaan of u recht heeft op zorgtoeslag en deze direct aanvragen via www.toeslagen.nl(externe link).

Huurtoeslag

Ga na of uw recht heeft en vraag direct huurtoeslag aan via www.belastingdienst.nl(externe link).

Kinderopvangtoeslag

Wilt u weten of en hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt krijgen? Ga dan naar www.belastingdienst.nl(externe link).

Kindgebonden budget

Wilt u weten of en hoeveel kindgebonden budget u kunt krijgen? Ga dan naar www.belastingdienst.nl(externe link).

Tegemoetkoming DUO

Alle informatie vindt u op www.duo.nl(externe link).

Tegemoetkomingen SVB

U kunt voor de tegemoetkomingen van de SVB (bijvoorbeeld de kinderbijslag en AOW) terecht op www.svb.nl(externe link).

Kwijtschelding Waterschapslasten

Voor deze belasting van het waterschap kunt u om kwijtschelding vragen via www.noordelijkbelastingkantoor.nl(externe link).

De gemeente wil dat er minder mensen in armoede moeten leven en vindt dat er geen nieuwe gevallen van financiële problemen mogen bijkomen. Ook is het belangrijk dat alle inwoners zich kunnen ontplooien en hun eigen mogelijkheden en talenten ontdekken en volop kunnen blijven meedoen aan de samenleving, vooral kinderen.

De gemeente biedt hiervoor ondersteuning en kan, als het nodig is, daarvoor bepaalde regelingen inzetten. Dit zijn niet alleen financiële verstrekkingen, maar het kan ook ondersteuning zijn om mensen te helpen beter met hun inkomen uit te komen of een hoger inkomen te krijgen. De eigen kracht van de inwoners wordt hierbij aangesproken.

De ondersteuning wordt zoveel mogelijk dichtbij, in de Gebiedsteams georganiseerd. Dat begint met een gesprek en aan de hand van de noodzaak en de behoefte van de burger worden de voorzieningen vraaggericht ingezet. De burger en zijn financiële situatie zijn hierin het vertrekpunt en niet de regeling. Dit noemen we de kanteling. Het doel is dat de inwoners op termijn weer op eigen benen kunnen staan en zich maximaal voor de samenleving kunnen inzetten, want iedereen is van waarde.

Op deze pagina vindt u alle regelingen. Bij de regelingen is beschreven wat uw inkomen mag zijn om in aanmerking te komen voor een regeling.