Toelage Rauwerda-Westra fonds

Het Rauwerda-Westra Fonds is een studiebeurs speciaal bedoeld voor studenten uit de gemeente Tytsjerksteradiel of naaste omgeving. Heeft u financieel niet voldoende middelen om de studie van uw kind te betalen? Dan kunt u een aanvraag doen bij het Rauwerda-Westra fonds.

Het Rauwerda-Westra Fonds kan studenten vier keer een toelage van 2500 euro uitkeren. Een bedrag dat (bijna) genoeg is voor het betalen van het collegegeld. Aanvragen voor een bijdrage van de beurs kunnen worden ingediend bij de gemeente Tytsjerksteradiel en bij de scholen OSG Singelland en CSG Liudger.

Op de website www.rauwerdawestrafonds.nl. vindt u informatie over de criteria om in aanmerking te komen voor deze toeslag. Ook doet u via deze website een aanvraag.

Wat geldt voor u?

Wist u dat veel huishoudens moeite hebben om rond te komen? Er zijn veel regelingen en toeslagen, maar hoe weet u nu waar u recht op heeft? De online tool Dat geldt voor mij helpt hierbij. In een paar klikken ziet u waar u mogelijk recht op heeft. Daarna kunt u kiezen: de regeling of toeslag direct zelf aanvragen, of hulp bij het aanvragen.

Dat geldt voor mij