Collectieve ziektekostenverzekering Compleet

Het is voor iedereen belangrijk om een goede ziektekostenverzekering te hebben. Een uitleg over wat de zorgverzekering precies is vindt u op de website van Uitleg Zorgverzekering.

De AV Frieso is een ‘collectieve’ ziektekostenverzekering voor inwoners met een laag inkomen. De gemeente Tytsjerksteradiel heeft deze verzekering afgesloten bij De Friesland. De verzekering geeft een goede dekking tegen een redelijke prijs. De AV Frieso bestaat uit een basisverzekering én een aanvullende verzekering. Hierin zitten veel vergoedingen die chronisch zieken en gehandicapten kunnen hebben. Bijzondere bijstand aanvragen is voor deze kosten dan niet meer nodig.

De gemeente betaalt mee aan de verzekering. Hierdoor is het pakket aan vergoedingen extra uitgebreid. Daarnaast betaalt de gemeente een bedrag van € 10,00 per maand per verzekerde. Hierdoor wordt de premie lager.

Op de website Gezond Verzekerd vindt u per verzekering een voorbeeld van de kosten die u zelf nog moet betalen wanneer u gebruik maakt van de AV Frieso.

Vraag AV Frieso aan

Hoe werkt het?

Bij de AV Frieso Compleet zijn kinderen tot 18 jaar gratis meeverzekerd. U kunt uw eigen risico in termijnen betalen en er is geen medische selectie. Wilt u weten of deze AV Frieso het beste bij u past? Bekijk dan het vergoedingenoverzicht of kijk op de website van Gezond Verzekerd.

Heb ik recht op de AV Frieso?

De AV Frieso is er voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen. Dit zijn de voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de AV Frieso:

  • U bent 18 jaar of ouder;
  • U heeft niet meer vermogen dan:
    • alleenstaande € 7.575,00
    • alleenstaande ouder en gehuwden/samenwonenden € 15.150,00

Bekijk de pagina bijstandsnormen om te bekijken of u met uw inkomen in aanmerking komt voor de AV Frieso (110% van de bijstandsnorm die op u van toepassing is).

Wat moet ik doen?

Bent u voor uw zorgkosten verzekerd bij De Friesland? Dan kunt u op elk moment overstappen naar de AV-Frieso (de overstap gebeurt altijd op de 1e van de maand). Vul het online aanvraagformulier in.

Bent u op dit moment verzekerd bij een andere zorgverzekeraar? Dan kunt u overstappen naar De Friesland op 1 januari van het komende jaar. U moet dit wel geregeld hebben vóór die datum. Wilt u overstappen? Vul dan het online formulier in.

Wat geldt voor u?

Wist u dat veel huishoudens moeite hebben om rond te komen? Er zijn veel regelingen en toeslagen, maar hoe weet u nu waar u recht op heeft? De online tool Dat geldt voor mij helpt hierbij. In een paar klikken ziet u waar u mogelijk recht op heeft. Daarna kunt u kiezen: de regeling of toeslag direct zelf aanvragen, of hulp bij het aanvragen.

Dat geldt voor mij