Samen voor alle kinderen

Gemeente Tytsjerksteradiel is aangesloten bij Samen voor alle kinderen. Hierdoor kunnen kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen toch meedoen aan allerlei activiteiten op en rond de school. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld schoolreisjes en sport (zoals contributie voor de sportclub en sportkleding). Ook bij de kosten van muziekles, toneel of dansles maar ook bij andere kosten, zoals bijvoorbeeld scouting, kunnen deze fondsen helpen.

Ouders van kinderen die het financieel niet breed hebben kunnen bij Samen voor alle kinderen een aanvraag kunnen doen.

Aanvraag indienen

Als u uw kind(eren) ook graag mee wilt laten doen, dan kunt u een aanvraag indienen via Samen voor alle kinderen. Denk bijvoorbeeld aan het schoolreisje, de zwemles, de voetbalcontributie of de gitaarles. Maar er is nog meer mogelijk. Bij Sam& voor alle kinderen hoort ook Jarige Job”, zodat kinderen van 4 tot 12 jaar een leuke verjaardag kunnen hebben.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de fondsen via friesland@samenvoorallekinderen.nl. Op de website van Samen voor alle kinderen vindt u ook meer informatie.

Wat geldt voor u?

Wist u dat veel huishoudens moeite hebben om rond te komen? Er zijn veel regelingen en toeslagen, maar hoe weet u nu waar u recht op heeft? De online tool Dat geldt voor mij helpt hierbij. In een paar klikken ziet u waar u mogelijk recht op heeft. Daarna kunt u kiezen: de regeling of toeslag direct zelf aanvragen, of hulp bij het aanvragen.

Dat geldt voor mij