Compensatie eigen risico

De gemeente Tytsjerksteradiel helpt chronisch zieken en mensen met een beperking met hoge zorgkosten. De gemeente biedt u twee mogelijkheden. Deze zijn:

  • de collectieve zorgverzekering, de AV Frieso Compleet
  • compensatie eigen risico.

Hoe werkt het?

De collectieve zorgverkering AV Frieso Compleet

De gemeente heeft in samenwerking met de Friesland Zorgverzekeraar een speciaal zorgverzekeringspakket ontwikkeld: de AV Frieso Compleet. De gemeente vergoedt een gedeelte van de aanvullende verzekering en de premie als u voldoet aan de voorwaarden. Voor meer informatie kijkt u op de pagina over de collectieve ziektekostenverzekering AV Frieso.

Compensatie eigen risico

Heeft u een chronische ziekte (een aandoening waarvan u naar verwachting niet meer beter wordt) of een handicap óf heeft u een CIZ-verklaring Wet langdurige zorg, een WMO-voorziening of een Gehandicapten-parkeervoorziening? En heeft u daarom het volledige eigen risico betaald? Dan kunt u, als u het aanvraagt, het wettelijk eigen risico gedeeltelijk vergoed krijgen. Voor 2024 is de vergoeding vastgesteld op € 149,00.

Voorwaarden

  • u woont in de gemeente Tytsjerksteradiel;
  • u bent 18 jaar of ouder;
  • de draagkrachtregels voor de bijzondere bijstand zijn van toepassing;
  • uw vermogen is niet hoger dan het bedrag dat in de Participatiewet kan worden vrijgelaten.

Aanvraag indienen

De aanvraag (deze aanvraag is onderdeel van de bijzondere bijstand) moet u voor 1 maart van het volgend kalenderjaar indienen. Als het bericht dat u uw eigen risico heeft betaald later komt, dan kunt u ook nog aanvragen, maar dan moet het wel binnen 2 maanden gebeuren.

Wat geldt voor u?

Wist u dat veel huishoudens moeite hebben om rond te komen? Er zijn veel regelingen en toeslagen, maar hoe weet u nu waar u recht op heeft? De online tool Dat geldt voor mij helpt hierbij. In een paar klikken ziet u waar u mogelijk recht op heeft. Daarna kunt u kiezen: de regeling of toeslag direct zelf aanvragen, of hulp bij het aanvragen.

Dat geldt voor mij