De gemeente Tytsjerksteradiel helpt chronisch zieken en mensen met een beperking met hoge zorgkosten. De gemeente biedt u twee mogelijkheden. Deze zijn:

  • de collectieve zorgverzekering, de AV Frieso Compleet en
  • compensatie eigen risico.

Hoe werkt het?

De collectieve zorgverkering AV Frieso Compleet

De gemeente heeft in samenwerking met de Friesland Zorgverzekeraar een speciaal zorgverzekeringspakket ontwikkeld: de AV Frieso Compleet. De gemeente vergoedt een gedeelte van de aanvullende verzekering en de premie als u voldoet aan de voorwaarden. Voor meer informatie kijkt u op de pagina over de collectieve ziektekostenverzekering AV Frieso.

Compensatie eigen risico

Heeft u vanaf 1 januari 2020 een CIZ verklaring Wet langdurige zorg, een WMO-voorziening of een Gehandicapten-parkeervoorziening? Dan gaan wij er van uit dat u chronisch ziek of gehandicapt bent. Dan kunt u, als u het aanvraagt, het wettelijk eigen risico gedeeltelijk vergoed krijgen. Naast chronisch ziek zijn, geldt de voorwaarde dat u met het maximale eigen risico moet zijn geconfronteerd als gevolg van deze chronische ziekte. Voor 2023 is de vergoeding vastgesteld op € 143,00.

Voldoet u niet aan deze voorwaarden maar bent u wel chronisch ziek/gehandicapt? Neemt u dan contact met ons op, we kunnen dan samen met u bekijken of u voor deze regeling in aanmerking komt. 

Voorwaarden

  • u bent 18 jaar of ouder;
  • de draagkrachtregels voor de bijzondere bijstand zijn van toepassing;
  • uw vermogen is niet hoger dan het bedrag dat in de Participatiewet kan worden vrijgelaten.

Aanvraag indienen

De aanvraag (deze aanvraag is onderdeel van de Bijzondere bijstand) moet u voor 1 maart van het volgend kalenderjaar indienen. Dan wel binnen 2 maanden nadat u bericht heeft ontvangen dat uw eigen risico is verbruikt. Soms komt het voor dat u hiervan pas later bericht krijgt.