De regio Noordoost Friesland heeft een rijk bedrijfsleven. De kennis en ervaring van ondernemers zijn enorm waardevol voor onze regio en de doelen die we hebben. Hoe mooi is het om deze kennis met elkaar te delen? Samen met elkaar bouwen aan een sterke regio. Elkaar inspireren en van elkaar leren.

De 4 Noordoost-Friese gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel hechten veel waarde aan een goed ondernemersklimaat. Daarbij hoort het delen van kennis. Daarom organiseren zij dit voorjaar in samenwerking met YnBusiness 4 kennistafels.

Iedere kennistafel behandelt een ander thema:

Tijdens deze bijeenkomsten leidt een expert het thema in. Vervolgens delen lokale ondernemers hun ervaringen en krijgt u praktische tips en adviezen.

De kennistafels bieden dé kans om met elkaar in gesprek te gaan. Bijvoorbeeld over hoe we in de regio onze processen circulair kunnen maken of hoe u uw organisatie kunt positioneren in de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. Maar we nodigen u vooral ook uit om te ontdekken hoe u kunt aanhaken bij huidige en toekomstige initiatieven van partijen in onze regio, medestanders te leren kennen en nieuwe samenwerkingsvormen te vinden.

Data

  • Dinsdagavond 21 mei – Circulair Werken bij OpNieuw in Buitenpost
  • Dinsdagavond 28 mei – Landbouw in Noardeast-Fryslân
  • Dinsdagavond 10 september – Export bij Trivec Eco & Paint Solutions in Sumar
  • Dinsdagavond 12 november - Arbeidsmarkt bij Visser Konstruktie in Feanwâlden

Wilt u hieraan deelnemen? Meldt u dan aan via onderstaande knop

Aanmelden Kennistafels ANNO

Na aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail.