Helaas. Het is niet meer mogelijk om energietoeslag over 2023 aan te vragen. Dat kon tot en met 31 maart 2024. 

Wie kon de energietoeslag aanvragen?

De energietoeslag is er voor inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm (zonder vakantietoeslag). Dit betekent dat uw maandelijkse netto inkomen niet hoger mag zijn dan:

GezinssituatieMaximaal netto inkomen
Alleenstaande (ouder) van 21 jaar tot AOW-leeftijd€ 1.386,95
Gehuwden van 21 jaar tot AOW-leeftijd€ 1.981,34
Alleenstaande (ouder) van AOW-leeftijd en ouder€ 1.547,74
Gehuwden van AOW-leeftijd en ouder€ 2.101,70

Is uw inkomen hoger? Maar zit u in de wettelijke schuldsanering (Wsnp), heeft u een verplichte afbetalingsregeling of ligt er beslag op uw inkomen? Dan kunt u tóch recht hebben op energietoeslag.

Wat telt mee als inkomen?

Elk inkomen telt mee. Hiervoor is geen vaste lijst beschikbaar. U kunt bijvoorbeeld denken aan:

  • Inkomen uit werk (salaris of inkomsten als zelfstandige)
  • AOW en pensioen
  • Uitkeringen (bijvoorbeeld Wajong, Wia, WW, IOAW of een andere uitkering)
  • Partner- en kinderalimentatie
  • Heffingskortingen van de Belastingdienst (toeslagen tellen níet mee)
  • Ook het inkomen van uw partner telt mee voor het gezamenlijke inkomen.

Heb ik als student ook recht op energietoeslag?

Studenten ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 400 via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dit geldt voor studenten met een uitwonende basisbeurs en een aanvullende beurs, én voor studenten die langer studeren en eerder een aanvullende beurs kregen. DUO betaalt deze tegemoetkoming vanaf januari 2024 automatisch uit.

Heeft u moeite met het betalen van uw energierekening?

Dan kunt u bijzondere bijstand bij ons aanvragen. Wij bekijken dan hoe wij u kunnen helpen. 

Of kijk op Dat geldt voor mij. Daar krijgt u gratis informatie over geld in uw situatie. Bijvoorbeeld over bespaartips of welke regelingen u kunt aanvragen.

Maakt u schulden door de stijgende energierekening?

Wij kunnen samen met u al uw schulden op een rijtje zetten. Wij gaan dan op zoek naar de beste oplossing zodat u zo snel mogelijk van uw schulden afkomt. Lees meer over schulddienstverlening.

Contact

Heeft u nog vragen over de eenmalige energietoeslag? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0511 of mail naar gemeente@t-diel.nl.

Wat geldt voor u?

Wist u dat veel huishoudens moeite hebben om rond te komen? Er zijn veel regelingen en toeslagen, maar hoe weet u nu waar u recht op heeft? De online tool Dat geldt voor mij helpt hierbij. In een paar klikken ziet u waar u mogelijk recht op heeft. Daarna kunt u kiezen: de regeling of toeslag direct zelf aanvragen, of hulp bij het aanvragen.

Dat geldt voor mij