Door de stijgende gasprijzen is de energierekening voor veel mensen een stuk duurder geworden. De regering heeft besloten om aan huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum een bedrag van € 800,00 uit te keren voor het betalen van de energierekening. De gemeente betaalt de eenmalige energietoeslag uit als u daar recht op heeft.

De energietoeslag automatisch krijgen

Bent u bekend bij de gemeente en voldoet u aan de voorwaarden? Dan heeft u de energietoeslag van € 800,00 vóór 1 mei 2022 of vóór 9 mei 2022 op uw rekening ontvangen. 

U bent bekend bij de gemeente als u op 1 januari 2022:

 • een bijstands- of IOAW-uitkering kreeg van de gemeente
 • of een Bbz- of IOAZ-uitkering kreeg via Bureau Zelfstandigen Fryslân (BZF)

Is 1 van deze uitkeringen ná 1 januari 2022 toegekend?

Dan krijgt u ook de energietoeslag:

 • Uw uitkering is na 1 januari en vóór 1 mei 2022 toegekend 
  U krijgt de energietoeslag zo snel mogelijk, maar ná 1 mei. 
 • Uw uitkering wordt in 2022 ná 30 april toegekend
  Dan betalen we de energietoeslag uit met uw eerste uitkering.

De energietoeslag zelf aanvragen

Heeft u op 1 januari 2022 een laag gezamenlijk inkomen, maar maakte u op dat moment geen gebruik van bovenstaande uitkeringen? Dan kunt u de energietoeslag zelf aanvragen met het aanvraagformulier.

Aanvragen kan tot en met 31 december 2022.

Voorwaarden energietoeslag

De energietoeslag van € 800,00 wordt uitgekeerd per huishouden (alleenstaande of gezin). Hierbij geldt:

 • U woont in de gemeente Tytsjerksteradiel
 • U hebt een laag gezamenlijk inkomen (120% van de bijstandsnorm, zie schema bij 'Hoe hoog is 120% van het sociaal minimum?')
 • U bent 18 jaar of ouder
 • U woont niet in een verzorgingshuis, (zorg)instelling of woongroep
 • U bent geen student van jonger dan 27 jaar die recht heeft op studiefinanciering
 • U woont daadwerkelijk op het opgegeven adres

De gemeente beoordeelt na het ontvangen van uw aanvraag of u recht heeft op de eenmalige energietoeslag. U ontvangt binnen 8 weken bericht. 

Hoe vraag ik zelf de energietoeslag aan?

De eenmalige energietoeslag kunt u met dit formulier aanvragen. Print het formulier uit en stuur het ingevuld in naar: 

Sociaal Domein
t.a.v. Team Verstrekkingen en Voorzieningen
Antwoordnummer 2313
9250 VZ Buitenpost

U kunt het formulier ook opvragen door ons te bellen op 14 0511
U krijgt binnen 8 weken bericht van ons of u recht heeft op de eenmalige energietoeslag. 

Hoe hoog is 120% van het sociaal minimum?

Dat hangt van uw woonsituatie, leeftijd en inkomen. Het maakt niet uit of u inkomen uit werk heeft of een uitkering krijgt.

Hieronder kunt u zien hoe hoog het inkomen in uw situatie per maand mag zijn. Het gaat om netto bedragen. Heeft u een partner? Tel dan het inkomen van uzelf en uw partner bij elkaar op. 

Deze vormen van inkomen tellen mee bij het berekenen van uw inkomen

 • Netto inkomen uit werk (salaris of inkomsten als zelfstandige/ondernemer)
 • Uitkeringen (bijvoorbeeld AOW, Wajong, Wia, WW, studiefinanciering)
 • Partneralimentatie
 • Heffingskortingen van de Belastingdienst

Heeft u inkomsten als zelfstandig ondernemer? Dan onderzoeken wij of het inkomen minder is dan 120% van het sociaal minimum. 

Inkomensgrenzen energietoeslag voor alleenstaanden

GezinssituatieLeeftijdMaximaal netto inkomen per maand
Alleenstaande, met of zonder kinderen21 jaar of ouder en jonger dan de AOW-leeftijd€ 1.244,54*
Alleenstaande, met of zonder kinderenOuder dan de AOW-leeftijd€ 1.382,89

*) Dit bedrag geldt ook voor alleenstaanden van 18 tot 21 jaar, die zelfstandig moeten wonen en daarvoor aanvullende bijzondere bijstand krijgen.

Inkomensgrenzen energietoeslag voor gehuwden en samenwonenden

GezinssituatieLeeftijdMaximaal netto inkomen per maand
Gehuwd/samenwonend met of zonder kinderenBeide partners zijn ouder dan 21 jaar en jonger dan de AOW-leeftijd€ 1.777,92**
Gehuwd/samenwonend met of zonder kinderen1 of beide partners zijn ouder dan de AOW-leeftijd€ 1.872,49

**) Dit bedrag geldt ook voor gehuwden of samenwonenden waarvan 1 of beide partners 18 tot 21 jaar zijn en die zelfstandig moeten wonen en daarvoor aanvullende bijzondere bijstand krijgen.

De gemeente beoordeelt na het ontvangen van uw aanvraag binnen 8 weken of u in aanmerking komt voor de eenmalige energietoeslag.  

Ik heb pas later in 2022 recht op de energietoeslag. Hoeveel krijg ik dan?

De energietoeslag is in 2022 een vast bedrag van € 800,00. Ook als u later in het jaar voldoet aan de voorwaarden. Heeft u bijvoorbeeld pas in september recht op de energietoeslag? Dan krijgt u óók € 800,00.

Wat als mijn situatie verandert?

Voldoet u nu niet aan de voorwaarden? Maar heeft u later in het jaar moeite met het betalen van uw energierekening? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente. Wij bekijken dan hoe wij u kunnen helpen.

Wat kan ik zelf doen om energie te besparen?

Probeer te besparen op uw energieverbruik. Kleine aanpassingen kunnen op jaarbasis al veel energieverbruik en geld schelen. Onze energiecoaches helpen u daar graag bij. Niet door grote investeringen, maar door kleine aanpassingen in uw huis of gewoonten. Dat kan al met kleine stapjes, bijvoorbeeld door tochtstrips aan te brengen, de verwarming ’s nachts lager te zetten of door minder lang te douchen. Op Energiecoach.frl kunt u een afspraak met een energiecoach maken.   

Heeft u nu al problemen met het betalen van uw energierekening? Neem dan contact op met uw energieleverancier. 

Hulp bij geldproblemen

Maakt u schulden vanwege het oplopen van de energierekening? De schuldhulpverlener van de gemeente kan samen met u al uw schulden op een rijtje zetten. Er wordt gekeken naar de beste oplossing om zo snel mogelijk van uw schulden af te komen. 

Lees meer over schulddienstverlening 

Contact

Heeft u nog vragen over het aanvragen van de eenmalige energietoeslag? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0511 of mail naar gemeente@t-diel.nl.

Aanvraagformulier energietoeslag