Onroerendezaakbelasting (OZB)

Bent u eigenaar van een koopwoning, bedrijfsgebouw of stuk grond? Jaarlijks betaalt u hiervoor onroerende zaakbelasting (ozb) aan de gemeente. Huurt u een woning? Dan hoeft u geen ozb te betalen. Huurt u een bedrijfsgebouw? Dan moet u wel ozb betalen.

De ozb die u moet betalen is een percentage van de WOZ-waarde van uw woning, bedrijfsgebouw of land. Dit percentage is voor iedereen in de gemeente gelijk en wordt elk jaar opnieuw vastgesteld door de gemeenteraad.

Wat is de WOZ-waarde?

De WOZ-waarde wordt gebruikt om te bepalen hoe hoog uw ozb is. De WOZ-waarde is de waarde van uw huis op 1 januari van vorig jaar. Deze waardepeildatum is vastgelegd in de Wet WOZ. Heeft u dit jaar verbouwd of nieuw gebouwd? Dan kijkt de gemeente naar de feitelijke situatie van uw woning op 1 januari van dit jaar. Dit is de toestandsdatum.

De gemeente stelt de WOZ-waarde van uw huis, gebouw of perceel grond elk jaar vast. De waarde is gelijk aan het bedrag dat uw huis opbrengt als het wordt verkocht. Om de waarde te bepalen kijkt de gemeente onder andere naar soortgelijke huizen die zijn verkocht rond 1 januari van het vorige jaar.

Wanneer woning en wanneer niet-woning?

 • Een pand valt onder de categorie woning als ten minste 70 procent als woning wordt gebruikt. Garages vallen ook onder het begrip woning.
 • Panden waarvan de waarde niet voor minimaal 70 procent aan de woning is toegekend vallen onder niet-woningen.

Tarieven 2024

Woning of niet-woningPercentage belasting
Voor woningen
 • eigenarenbelasting: 0,1499%
 • gebruikersbelasting: 0%
Voor niet-woningen
 • eigenarenbelasting: 0,3158% 
 • gebruikersbelasting: 0,2731%

Rekenvoorbeeld:

De WOZ-waarde van uw woning is vastgesteld op € 200.000,-. U vermenigvuldigt dan de WOZ-waarde met het percentage voor eigenaren van woningen (0,1499%). De ozb is dan: € 200.000,- x 0,1499% = € 299,80.

Eigenarendeel ozb

Bent u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar van:

 • een woning;
 • een woning in aanbouw;
 • een niet-woning (bijvoorbeeld kantoren, winkels en bedrijfspanden);
 • een perceel grond of water?

dan ontvangt u een aanslag ozb eigenarendeel. Om te bepalen wie de eigenaar is, raadpleegt de gemeente het Kadaster.

Gebruikersdeel ozb

Bent u op 1 januari van het belastingjaar:

 • gebruiker van een niet-woning;
 • gebruiker van een perceel grond of water?

dan ontvangt u een aanslag ozb gebruikersdeel.

Bezwaar maken?

Heeft u bezwaar tegen de aanslag onroerende zaakbelasting? Dan kunt u bezwaar maken.

Kwijtschelding aanvragen?

De gemeente Tytsjerksteradiel heeft een kwijtscheldingsbeleid voor gemeentelijke belastingen. In sommige gevallen is hele of gedeeltelijke kwijtschelding van de onroerende zaakbelastingen mogelijk.

Verordening

De gemeenteraad heeft de verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2024 op 2 november 2023 vastgesteld.