Heeft u vragen over uw WOZ-beschikking/aanslag? Vul dan het online contactformulier WOZ-waarde Tytsjerksteradiel in (dit was mogelijk tot 12 april 2021). 

Hoe werkt het?

Het indienen van formeel bezwaar was mogelijk tot 12 april 2021. Er zijn verschillende manieren om een bezwaarschrift in te dienen:

  • Bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde? U kunt binnen zes weken na de dagtekening van de WOZ-beschikking/aanslag digitaal een officieel bezwaarschrift indienen. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Een bezwaar tegen de waarde is automatisch ook een bezwaar tegen de aanslag onroerende zaakbelasting.
  • U kunt het formulier Bezwaar WOZ-beschikking Tytsjerksteradiel uitprinten, invullen en per post naar de gemeente versturen. Dit formulier kunt u ook telefonisch opvragen bij de gemeente.
  • Of u schrijft zelf een brief. In dit bezwaarschrift moet het volgende staan: uw naam en adresgegevens, de datum waarop de brief is geschreven, waarom u bezwaar maakt en waarop u dit baseert en uw handtekening.

Iemand anders dient bezwaar in

Het kan zijn dat er iemand anders namens u bezwaar maakt. Indien dit het geval is, dient het bezwaarschrift van een door u ondertekende machtiging te worden voorzien.

Uitstel van betaling

Als u bezwaar maakt wordt er niet automatisch uitstel van betaling verleend. U moet nog steeds het bedrag op uw aanslag aan de gemeente betalen. Als uw bezwaar wordt goedgekeurd, krijgt u achteraf uw geld weer terug.