WOZ-waarde

De gemeente stelt elk jaar de WOZ-waarde (waardering onroerende zaken) vast van alle woningen en andere panden in de gemeente. Deze waarde wordt onder meer bepaald door te kijken hoe goed een pand is onderhouden en waar het ligt. Maar ook door te kijken naar vergelijkbare andere panden. De WOZ-waarde bepaalt de hoogte van de onroerendezaakbelasting (OZB).

In februari krijgt u een belastingaanslag OZB voor uw woning of pand

 • U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een onroerende zaak. Bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand.
 • Huurt u een woning? Dan betaalt u geen OZB.
 • Huurt u een bedrijfspand? Dan betaalt u wél OZB.

Op de aanslag staat de WOZ-waarde. Dit is de waarde van het pand op 1 januari van het voorafgaande jaar. In februari 2024 krijgt u dus de WOZ-waarde van 1 januari 2023. We noemen dit de waardepeildatum.

Wie ontvangt een WOZ-beschikking/aanslag?

U ontvangt een WOZ-beschikking als u op 1 januari 2024:

 • eigenaar was van een woning;
 • eigenaar was van een woning in aanbouw;
 • eigenaar was van een bouwterrein;
 • eigenaar en/of gebruiker was van een niet-woning of gecombineerd pand;
 • eigenaar en/of gebruiker was van een perceel grond of water;
 • huurder was van een woning.

Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald?

De WOZ-waarde is gelijk aan het bedrag dat uw pand zou opbrengen als het vrij wordt verkocht (vrije verkoopwaarde). Voor de waardebepaling wordt gekeken naar panden die verkocht zijn rond de waardepeildatum. We vergelijken uw woning met panden die vergelijkbaar zijn als het gaat om bijvoorbeeld type woning, bouwjaar en woonoppervlakte. Omdat niet elke woning hetzelfde is, wordt er in de taxatie uiteraard rekening gehouden met onderlinge verschillen zoals de grootte van de kavel, bijgebouwen en de staat van de woning. Bekijk het filmpje.

Verbouwd of nieuwbouw?

Heeft u dit jaar verbouwd of nieuw gebouwd? Dan kijken we naar de feitelijke situatie van uw woning op 1 januari van het huidige jaar, dus 2024. Dit is de toestandsdatum.

Taxatieverslag opvragen

Wilt u weten met welke woningen uw woning is vergeleken?

DigiDVraag dan het taxatieverslag van uw woning op

U kunt ook WOZ-waarden van andere woningen bekijken. Dat kan in het landelijke WOZ-waarde loket.
Uw eigen WOZ-waarde kunt u ook opvragen bij de gemeente. Bel hiervoor met 140511 of mail naar gemeente@t-diel.nl. Vermeld hierbij het adres van de woning waarvan u de WOZ-waarde wilt opvragen.

Redenen die kunnen leiden tot verlaging van de WOZ-waarde:

 • De verkochte woningen op het taxatieverslag zijn niet vergelijkbaar.
 • U beschikt over een taxatierapport van rond de waardepeildatum met een waarde die afwijkt van de WOZ-waarde. In dat geval; vragen wij u een kopie van het taxatierapport mee te sturen met het bezwaarformulier WOZ.
 • U vindt dat er onvoldoende rekening is gehouden met de staat van uw woning.

Redenen die niet automatisch leiden tot verlaging van de WOZ-waarde:

 • U vindt dat de WOZ-waarde van uw woning te sterk gestegen is ten opzichte van vorig jaar of voorgaande jaren. De WOZ-waarden worden namelijk niet bepaald aan de hand van stijgingspercentages maar op basis van vergelijkbare verkochte woningen.
 • Tussen uw woning en de vergelijkbare verkochte woningen bestaan verschillen. Bijvoorbeeld de grootte, bouwkundige staat of de ligging. Beïnvloedt een verschil de waarde, dan wordt daarmee rekening gehouden in de waardebepaling van uw woning.

Vragen, informatie of advies?

Heeft u vragen, wilt u informatie of heeft u advies nodig? Neem dan contact op met de medewerkers van het Klant Contact Centrum via telefoonnummer 14 0511 of mail naar belasting@t-diel.nl