De WOZ (waarde onroerende zaak) wordt elk jaar bepaald aan de hand van de waarde van het pand of woning. Het gaat hierbij om de waarde van het object op 1 januari van het voorgaande jaar (peiljaar). Met de vastgestelde WOZ-waarde bepaalt de gemeente de hoogte van de OZB (onroerendezaakbelasting). In de aanslag die u ontvangt staat de waarde van uw object en welk bedrag u uiteindelijk moet betalen. Ook wordt de WOZ-waarde gebruikt voor andere belastingen, zoals het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting, de waterschapsheffing en erfbelasting bij een nalatenschap. 

Ik ben het niet eens met de WOZ-waarde. Wat nu?

Dan kunt u bezwaar maken.

Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald?

De WOZ-waarde is gelijk aan het bedrag wat uw pand zou opbrengen als het vrij wordt verkocht (vrije verkoopwaarde). Voor de waardebepaling wordt gekeken naar soortgelijke panden die verkocht zijn rond de waardepeildatum. De waardepeildatum is altijd 1 januari van het vorige jaar. De waardepeildatum is dit jaar dus 1 januari 2022. 

Heeft u dit jaar verbouwd of nieuw gebouwd? Dan kijkt de gemeente naar de feitelijke situatie van uw woning op 1 januari van het huidige jaar. Dit is de toestandsdatum.

Wie ontvangt een WOZ-beschikking?

U ontvangt een WOZ-beschikking als u op 1 januari:

  • eigenaar was van een woning;
  • eigenaar was van een woning in aanbouw;
  • eigenaar was van een bouwterrein;
  • eigenaar en/of gebruiker was van een niet-woning of gecombineerd pand;
  • eigenaar en/of gebruiker was van een perceel grond of water;
  • huurder was van een woning.

Taxatieverslag opvragen

Wilt u weten met welke woningen uw woning is vergeleken? Bekijk dan het taxatieverslag van uw woning.

Het landelijke portaal van WOZ-waarde loket(externe link) biedt u de mogelijkheid de WOZ-waarde van woningen te raadplegen. Dit landelijke WOZ-loket is bedoeld voor het individueel raadplegen van afzonderlijke woningen. De WOZ-waarde van woningen gelegen in Tytsjerksteradiel zijn op te vragen via het WOZ-loket. De gemeente is vanaf eind 2017 aangesloten op de 'Landelijke Voorziening WOZ'. De WOZ-waarde ingaande het jaar 2014 worden hier vermeld. 

De WOZ-waarde is ook op te vragen bij de gemeente. De WOZ-waarde kan telefonisch verstrekt worden, of per e-mail via gemeente@t-diel.nl. Vermeld hierbij het adres en de woonplaats van de woning waarvan u de WOZ-waarde wilt opvragen.