• Op dinsdag 22 juni 2021 is er een vergadering van het Algemeen Bestuur van de Werkmaatschappij 8KTD (de samenwerkingsorganisatie van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel). De vergadering is openbaar en begint om 12.30 uur.  
  Logo Werkmaatschappij 8KTD
 • Gemeenten Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, LTO Noord en de Veiligheidsregio Fryslân pleiten voor een eenduidig panelenprotocol bij zonnepanelenbranden. In dit protocol moet aandacht zijn voor gezondheid- en veiligheidsrisico’s van mens en dier, verantwoordelijkheden en schadeafhandeling.
 • Op vrijdag 11 juni bracht de Commissaris van de Koning van Fryslân drs. A.A.M. Brok een formeel ambtsbezoek aan de gemeente Tytsjerksteradiel. Burgemeester drs. L.J. Gebben kijkt met tevredenheid terug op het bezoek.
  CdK bezoekt Tytsjerksteradiel
 • De bewoners van Heemstra State in Oenkerk deden vrijdagochtend 4 juni mee aan de Nationale Balkonbeweegdag.
  Balkonbewegen in Tytsjerksteradiel
 • Op donderdag 20 mei is een uitslaande brand ontstaan bij een houthandel aan de Woudweg 19 in Noardburgum. Een loods met op het dak ruim 1.600 zonnepanelen is door de brand verwoest.
 • Tytsjerksteradiel zoekt de meest ‘Bijzonder biodiverse tuin’. Hiermee willen we aandacht vragen voor het belang van biodiversiteit. Een groot aantal inwoners heeft zich gemeld voor de titel. Inmiddels heeft de jury van Steenbreek de vier geselecteerde tuinen bezocht.
 • Zelfstandigen en ondernemers die zwaar getroffen zijn door de maatregelen vanwege Covid-19 en in aanmerking komen voor de TONK regeling, komen automatisch ook in aanmerking voor een verklaring van ‘oninbaar lijden’ voor de aanslag OZB niet-woningen.
  Foto van een rekenmachine
 • De gemeente Tytsjerksteradiel vindt toerisme en recreatie belangrijk. De sector is van groot economisch belang. Ook de inwoners profiteren van de toeristisch-recreatieve voorzieningen zoals zwemstrandjes, fiets- en wandelroutes en horeca. Daarom is er een nieuw beleidsplan gemaakt voor toerisme en recreatie. Dit plan “Tytsjerksteradiel, folle mear om te ûntdekken!” is in concept klaar.
  Kinderen spelen in het water
 • ‘Dit binne no typysk fan dy dingen dy’t myn oandacht lûke as ik yn in doarp kom’ zei wethouder Tytsy Willemsma van Tytsjerksteradiel vrijdagmiddag. Samen met inwoner Harry van Borkulo plaatste ze één van de informatielessenaars in het dorpscentrum van Hurdegaryp.
  Onthulling bord Hurdegaryp