• In de strijd tegen de eikenprocessierups heeft de gemeente Tytsjerksteradiel vijftig nestkastjes opgehangen. ‘De besetting fan de kastjes wie grut en dêr binne we fansels grutsk op’, zegt wethouder Tytsy Willemsma.
  Nestkastjes Tytsjerksteradiel
 • In Hurdegaryp is gestart met de aanleg van het nieuwe voedselpark. ‘It wurdt prachtich, ek al moat der natuerlik noch in soad gebeure’, aldus wethouder Tytsy Willemsma.
  Aanleg voedselpark Hurdegaryp gestart
 • Wy biede in poadium oan dichters en tagelyk meitsje wy de Fryske taal sichtber
 • Gemeente Noardeast-Fryslân is eind augustus 2021 gastheer van de start van de 7-daagse Benelux Tour, de voormalige BinckBank Tour. De organisatie is in handen van de gemeente Noardeast-Fryslân en de provincie Fryslân.
  Beneluxtour
 • De tuin van Klaas en Grietje Struiksma uit Garyp is uitgeroepen tot meest ‘Bijzonder biodiverse tuin’ van de gemeente Tytsjerksteradiel.
 • Op 29 juni is aan beide raden de evaluatie van de Werkmaatschappij 8KTD gepresenteerd. Een sterk rapport met een goede opbouw, dat helder onderscheid maakt tussen feiten en beelden en stevig is onderbouwd met verschillende bronnen. De samenwerking binnen de werkmaatschappij 8KTD ontwikkelt zich positief.
  Logo Werkmaatschappij 8KTD
 • De kinderen van groep 5 van KBS De Reinboge hebben een gezond kindermenu bedacht. Zij werden door JOGG en Jong leren uitgedaagd om een Kindermenu 2.0 samen te stellen.
 • Aannemersbedrijf Faber B.V. uit Bolsward is begonnen met het bouwrijp maken van acht bouwkavels aan De Finne in Sumar. Wethouder Gelbrig Hoekstra nam een kijkje bij de werkzaamheden. Het gaat hierom de tweede fase van het uitbreidingsplan Sumar.
  Kavel Sumar
 • ‘De boat fart wer, mar de lekken dêr’t wy net by kinne, binne noch net allegearre ticht’, zegt wethouder Tytsy Willemsma van Tytsjerksteradiel over de Kadernota. Het is de vierde en laatste nota voor de huidige raadsperiode. Financieel is de basis op orde en is het resultaat van de jaarrekening minder negatief dan vorig jaar verwacht.
  Kadernota