Als uw kind niet zelfstandig naar school kan, is er voor uw kind leerlingenvervoer. Bijvoorbeeld bij ziekte, een handicap of gedragsproblemen. Soms kan uw kind hier ook gebruik van maken omdat de school ver weg is.

Er zijn verschillende soorten leerlingenvervoer. Bijvoorbeeld OV (met eventuele begeleiding), op de fiets, Opstapplaatsen en de taxi(bus). Een combinatie van verschillende vormen hiervan is ook mogelijk. Deze regeling leerlingenvervoer geldt voor inwoners van onze gemeente. Bij de toekenning van leerlingenvervoer of een bijdrage in de reiskosten, gaat de gemeente uit van de dichtstbijzijnde toegankelijke school.

Vraag leerlingenvervoer 2021-2022 aan (DigiD)

Start voortgezet speciaal onderwijs

Leerlingenvervoer voor het VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs) en noodopvang voor BO en SBO (Basis- en Speciaal Basis Onderwijs) is alleen mogelijk als u hiervoor vervoer aanvraagt via het aanvraagformulier. Normaal wordt leerlingenvervoer alleen op aanvangs- en sluitingstijden verzorgd die in de schoolgids staan. In deze uitzonderlijke tijd gaat het even anders. Lees meer op de site van Jobinder.

Mondkapje voor VSO-leerlingen verplicht

VSO-leerlingen en eventuele begeleiders moeten een (niet medisch) mondkapje dragen. U moet zelf voor het mondkapje van uw kind zorgen. Uw kind heeft twee schone mondkapjes per dag nodig. Lees meer op Jobinder.nl.

Hoe werkt het?

Voorwaarden voor het vervoer

 • Uw kind woont in onze gemeente;
 • De school die uw kind bezoekt is een reguliere basisschool, een speciale school voor basisonderwijs, speciaal onderwijs, speciaal voortgezet onderwijs of voortgezet onderwijs;
 • Uw kind gaat naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school;
 • Er moet in het basisonderwijs voldaan worden aan de afstandsgrens:
  • Regulier basisonderwijs (BAO):  meer dan 6 kilometer;
  • Speciaal basisonderwijs (SBO): meer dan 3 kilometer;
  • Speciaal onderwijs (SO): meer dan 6 kilometer (clusteronderwijs);
  • Voortgezet speciaal onderwijs (VSO) meer dan 6 kilometer (clusteronderwijs).
 • Voor leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaan wordt alleen een vergoeding geboden wanneer ze op grond van hun handicap niet zelfstandig naar school kunnen reizen;
 • Zie voor alle voorwaarden de Verordening Leerlingenvervoer van de gemeente.

Soorten vervoer

Onze gemeente wil het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer stimuleren. De (reis)kosten hiervoor kunnen worden vergoed. Kan dit niet? Dan is het is wenselijk dat u minimaal 1 dagdeel per week uw kind(eren) zelf haalt of brengt. Hiervoor is een kilometervergoeding mogelijk. Dit geldt niet voor kinderen die aan een rolstoel gebonden zijn en de ouders niet beschikken over rolstoelvervoer.

 • Kan uw kind op een aangepaste fiets naar school reizen? Dan worden de kosten hiervan vergoed;
 • Kan uw kind met begeleiding met het openbaar vervoer reizen?
  • Dan kunnen u en uw kind in aanmerking komen voor een Voor-elkaar-pas (woon-schooltraject);
  • Dan kan uw kind in aanmerking komen voor een Voor-elkaar-pas (woon-schooltraject) en/of een app met begeleiding;
 • Kunt u uw kind zelf naar school brengen? Dan kunt u hiervoor een kilometervergoeding ontvangen;
 • Kan uw kind niet op de fiets of met het openbaar vervoer naar school? En u kunt uw kind ook niet zelf brengen? Dan kan de leerling met aangepast vervoer (taxibusje) naar school.

Eigen bijdrage

Ouders van leerlingen op het basisonderwijs (BO) betalen jaarlijks een eigen bijdrage voor het vervoer wanneer het gezamenlijk gecorrigeerd verzamelinkomen van de ouders over 2019 meer bedraagt dan € 27.000,00. De eigen bijdrage betreft: € 578,00.

Financiële draagkracht

Als uw kind naar het basisonderwijs (BO en SBO) gaat en u woont verder dan 20 km van de school, dan wordt er op basis van uw inkomen bepaald of er ook een inkomensafhankelijke bijdrage wordt toegepast.

Wordt leerlingenvervoer toegekend, dan krijgt u van de gemeente te horen hoe hoog de eigen bijdrage is. 

Aanvragen

Aanvragen van leerlingenvervoer voor het schooljaar 2021/2022 doet u met het online Aanvraagformulier Leerlingenvervoer. Wilt u het formulier liever op papier invullen? Download dan het formulier onderaan deze pagina. 

 • De volledige aanvraag en met eventueel het schooladvies moet voor 10 mei van het nieuwe schooljaar ingediend worden;
 • Elk jaar moet u een aanvraag indienen;
 • Als uw aanvraag na 10 mei door uw gemeente wordt ontvangen, dan moet u de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar zelf voor vervoer zorgen. U zorgt zelf dat uw kind op school komt;
 • De gemeente stuurt u een brief met de beslissing over uw aanvraag;
 • Het soort vergoeding dat u ontvangt is afhankelijk van de leeftijd en de medische/persoonlijke situatie van uw kind.

Wijzigingen doorgeven

Hebt u een nieuw telefoonnummer of gaat u verhuizen? Geef deze en alle andere veranderingen direct door.

Contact

Het Klant Contact Centrum van de gemeente is bereikbaar tijdens openingstijden via telefoonnummer (0511) 460 767.