Als uw kind niet zelfstandig naar school kan, is er voor uw kind leerlingenvervoer. Bijvoorbeeld bij ziekte, een handicap of gedragsproblemen. Soms kan uw kind hier ook gebruik van maken omdat de school ver weg is.

Er zijn verschillende soorten leerlingenvervoer. Bijvoorbeeld OV (met eventuele begeleiding), op de fiets en de taxi(bus). Een combinatie van verschillende vormen hiervan is ook mogelijk. De regeling leerlingenvervoer geldt voor leerlingen die verblijven in onze gemeente. Bij de toekenning van leerlingenvervoer of een vergoeding in de reiskosten, gaat de gemeente uit van de dichtstbijzijnde toegankelijke school.

Hoe werkt het?

Voorwaarden voor het vervoer

 • Uw kind verblijft in onze gemeente;
 • De school die uw kind bezoekt is een reguliere basisschool, een speciale school voor basisonderwijs, speciaal onderwijs, speciaal voortgezet onderwijs of voortgezet onderwijs;
 • Uw kind gaat naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school;
 • Er moet in het basisonderwijs voldaan worden aan de afstandsgrens:
  • Regulier basisonderwijs (BO):  meer dan 6 kilometer;
  • Speciaal basisonderwijs (SBO): meer dan 4 kilometer;
  • Speciaal onderwijs (SO): meer dan 4 kilometer (clusteronderwijs);
 • Voor leerlingen die naar het voortgezet (speciaal) onderwijs gaan wordt alleen een vergoeding geboden wanneer ze door hun handicap niet zelfstandig naar school kunnen reizen.

Meer weten? Kijk bij de veelgestelde vragen.

Soorten vervoer

Onze gemeente wil het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer stimuleren. Hiervoor kunt u een kilometervergoeding krijgen.

 • Kan uw kind op een (aangepaste) fiets naar school reizen? Dan worden de kosten hiervan vergoed;
 • Kan uw kind met begeleiding met het openbaar vervoer reizen? Dan kunnen u en uw kind in aanmerking komen voor een Voor-Elkaar-Pas;
 • Kunt u uw kind zelf naar school brengen? Dan kunt u hiervoor een kilometervergoeding ontvangen;
 • Kan uw kind niet op de fiets of met het openbaar vervoer naar school? En u kunt uw kind ook niet zelf brengen? Dan kan de leerling met aangepast vervoer (taxibusje) naar school;
 • Een combinatie van verschillende vormen van bovengenoemd vervoer is ook mogelijk.

Eigen bijdrage

Gaat uw kind met aangepast vervoer naar het reguliere basisonderwijs (BO) en heeft u recht op een vergoeding? Dan moet u elk jaar een eigen bijdrage betalen. Dit wordt landelijk vastgesteld. Voor 2024-2025 zijn op dit moment de inkomensgrens en de eigen bijdrage nog niet vastgesteld. Zodra deze bedragen bekend zijn zullen we deze hier publiceren.

Wij vragen u wel om uw aanvraag zo snel mogelijk in te dienen, zodat wij uw aanvraag alvast in behandeling kunnen nemen.

Als uw kind na het begin van het schooljaar instroomt en/of uitstroomt, dan wordt de hoogte van de eigen bijdrage aangepast.

Financiële draagkracht

Gaat uw kind naar het reguliere basisonderwijs en woont u verder dan 20 km van de school? Dan bepalen wij op basis van uw inkomen of u een extra bijdrage moet betalen. Deze extra bijdrage hangt af van de hoogte van uw inkomen (financiële draagkracht).

Krijgt uw kind leerlingenvervoer, dan hoort u van de gemeente hoe hoog de eigen bijdrage is. 

Aanvragen

DigiD linkLeerlingenvervoer schooljaar 2024-2025 aanvragen

Het aanvragen van leerlingenvervoer schooljaar 2023-2024 kunt u ook doen met het formulier schooljaar 2024-2025!

Heeft u geen DigiD? Download dan het aanvraagformulier leerlingenvervoer. Dit formulier staat onderaan deze pagina. Vul dit in en mail dit naar leerlingenvervoer@t-diel.nl. Is digitaal verzenden voor u helemaal niet mogelijk, dan kunt u dit formulier met bijlagen per post naar ons toe sturen. Leest u daarvoor ook de toelichting bij het aanvraagformulier.

 • De aanvraag moet helemaal ingevuld met bijlagen bij de gemeente worden ingediend. Anders kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen;
 • Elk jaar moet u opnieuw een aanvraag indienen, behalve als uw kind al een meerjarenbeschikking heeft;
 • De gemeente stuurt u een brief met de beslissing over uw aanvraag;
 • Het soort vergoeding dat u ontvangt is afhankelijk van de leeftijd en de medische/persoonlijke situatie van uw kind.

Veranderingen doorgeven

Heeft u een nieuw telefoonnummer of gaat u verhuizen? Geef deze en alle andere veranderingen direct door via

Meer informatie

Afhandeling klachten dienstverlening Jobinder

Bent u niet tevreden over de door Jobinder geboden diensten? Dan kunt u een klacht indienen. Dit kan online via de website van Jobinder of door het invullen van het klachtenformulier op de website van Jobinder en deze op te sturen. Of telefonisch via de klachtenlijn: 070 370 1376 (Antwoordservice Nederland).