Veelgestelde vragen over leerlingenvervoer

Heeft u een vraag over het leerlingenvervoer? Wij hebben de meestgestelde vragen en antwoorden voor u op een rij gezet.

Mijn kind is ziek, bij wie meld ik af voor leerlingenvervoer?

Als uw kind ziek is moet dit zo snel mogelijk worden doorgegeven aan Jobinder. Dit mag telefonisch, via het portaal en via de mail. U kunt dat niet melden bij de chauffeur. Dit vanwege eventuele vervanging en dan komen de ziekmeldingen en wijzigingen niet aan bij de vervangende chauffeur.

Bij een toekenning voor eigen vervoer of OV hoeft u uw kind niet af te melden.

Wacht de bus als mijn kind per ongeluk niet klaar staat?

Jobinder gaat ervan uit dat de kinderen 5 minuten voor de geplande ophaaltijd klaar staan. Er staat 2 minuten voor om in te stappen. Bij kinderen die in de rolstoel is dit 3 minuten. De tijd begint te lopen als de chauffeur de deur opendoet.

Wanneer komt een kind in aanmerking voor leerlingenvervoer?

Een kind kan in aanmerking komen voor leerlingenvervoer als hij of zij niet zelfstandig naar school kan komen. Hierbij moet met name gedacht worden aan kinderen die naar het speciaal onderwijs gaan vanwege fysieke of gedragsmatige beperkingen.

Als ouders vanwege hun geloofs- of levensovertuiging een bepaald soort onderwijs willen voor hun kind (bijvoorbeeld christelijk, islamitisch of vrije school) en dit onderwijs is niet in de directe omgeving te vinden, kan er ook een aanvraag gedaan worden voor vervoer.

Wie kan leerlingenvervoer aanvragen?

Het leerlingenvervoer kan worden aangevraagd door de ouders, verzorgers en voogden. Het kan ook worden aangevraagd door een instelling waar het kind op dat moment (tijdelijk) verblijft.

Wat zijn de regels als mijn kind naar een tweede adres gehaald en gebracht moet worden?

  • Uw kind verblijft op vaste dagen op het adres.
  • Het adres is in dezelfde route in te plannen als de route van het woonadres.
  • Het adres bevindt zich binnen een straal van 10 kilometer van het woonadres (gemeten met Google Maps).
  • Het is een adres voor professionele kinderopvang of gastouder. Het mag ook een familielid zijn of een ander geschikt opvangadres.
  • Het mag geen adres zijn voor therapie, dagbehandeling, dagbesteding, of een sportvoorziening.

Er zijn een aantal uitzonderingen en de gemeente wil altijd meekijken om de situatie zo passend mogelijk te maken, bijvoorbeeld bij ouders met een flexibel rooster. Neem hiervoor contact op met de gemeente.

Moet er ieder jaar leerlingenvervoer worden aangevraagd?

Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel werken met meerjarenbeschikkingen. Dit betekent dat waar het kan een beschikking voor meerdere schooljaren wordt afgegeven. Soms zelf voor de gehele schoolperiode.

Als een kind verhuisd of veranderd van school moet er wel weer een nieuwe aanvraag ingediend worden. Er zal dan namelijk op basis van de nieuwe adresgegevens beoordeeld moeten worden of het vervoer kan blijven bestaan. Het kan ook zo zijn dat verstrekte vergoedingen of eigen bijdrages aangepast moeten worden.

Hoelang duurt een aanvraag?

Wij zijn wettelijk verplicht om binnen 8 weken na binnenkomst van de aanvraag een beslissing genomen te hebben. Als dit niet lukt moeten we u hiervan op de hoogte stellen door een uitstelbrief te sturen.

In de meeste gevallen lukt het om de beslissing binnen 2 á 3 weken te sturen na binnenkomst van de aanvraag.

Is er een eigen bijdrage bij leerlingenvervoer?

Ja, bij regulier basisonderwijs moet u een eigen bijdrage betalen. Onder regulier basisonderwijs vallen scholen vanwege geloofs- of levensovertuiging. Voor schooljaar 2023-2024 is de eigen bijdrage € 601,35.

Sommige kinderen gaan naar een school buiten hun eigen omgeving vanwege een aanbod dat beter aansluit op hun hoger dan gemiddelde begaafdheid. Dit valt ook onder regulier onderwijs en hier moet ook een eigen bijdrage voor worden betaald. Deze eigen bijdrage wordt ook wel het drempelbedrag genoemd en wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld aan de hand van de prijzen van het OV.

Wanneer de school op meer dan 20 kilometer van het huisadres staat moeten ouders een inkomensafhankelijke bijdrage betalen. De precieze hoogte van deze bijdrage vindt u in de beschikking.

Er is een wijziging in de schooltijden, wat geef ik door aan wie?

Als uw kind met Jobinder reist kunt u dit doorgeven via het portaal van Jobinder. Brengt en haalt u uw kind zelf? Of reist uw kind met het OV? Dan hoeft u dat niet aan ons door te geven.

Uitleg portaal Jobinder en wijzigingsformulier, wie doet wat wanneer

Zijn er wijzigingen die invloed hebben op het leerlingenvervoer? Dan moet u dit altijd doorgeven aan Jobinder via het wijzigingsformulier. De gemeente krijgt de wijziging in alle gevallen te zien en kan op die manier de wijzigingen ook bijhouden. In veel gevallen kan Jobinder de wijzigingen zonder tussenkomst van de gemeente aanpassen.

Als de wijzigen om verhuizingen, stage aanvragen en wijzigingen in adresgegevens gaan, dan neemt de gemeente contact met u op om de vervolgstappen te bespreken.

Ik wil zelf graag het leerlingenvervoer verzorgen. Hoe regel ik dat en wat krijg ik vergoed?

Hiervoor doet u een aanvraag leerlingenvervoer (ook als uw kind al leerlingenvervoer heeft). De gemeente bekijkt bij nieuwe aanvragen dan uiteraard eerst of uw kind recht heeft op leerlingenvervoer. Als dit recht er is berekenen wij de vergoeding. De hoogte van de vergoeding wordt opgenomen in de beschikking en wordt per schooljaar in 2 periodes aan u overgemaakt. Een eventuele eigen bijdrage wordt direct ingehouden op het te ontvangen bedrag. Ook dit staat in de beschikking.

De hoogte van de vergoeding is;

  • Auto: € 0,21 per km tot en met 31-12-2023
  • Auto :€ 0,22 per km vanaf 01-01-2024
  • Fiets: € 0,09 per km

OV-vergoedingen zijn ook mogelijk, maar hiervoor krijgt u van ons een OV-pas met een eventuele begeleiderspas.

Wie vraagt leerlingenvervoer aan bij co-ouderschap?

Heeft het kind vanaf beide adressen vervoer nodig? Dan moeten beide ouders zelf een aanvraag indienen.

De post op het tweede adres gekomen

Helaas hebben we een periode gekend waarin veel post op het verkeerde (vaak tweede) adres terechtkwam. Dit kwam doordat ons oude systeem een tweede adres direct als postadres zag. We hebben inmiddels een nieuw systeem waar dit probleem niet voorkomt. Mocht dit bij u nog steeds voorkomen neem dan contact met ons op via leerlingenvervoer@t-diel.nl.

Keus voor niet-dichtstbijzijnde school, wat zijn de regels dan?

Dat hangt af van de situatie en bekijken we per leerling. Als u niet kiest voor de dichtstbijzijnde school en er is geen gegronde reden om af te wijken, dan wordt de aanvraag afgewezen.

Hoe lang mag mijn kind met de taxi reizen?

Uw kind mag 3 keer de enkele reistijd met de taxi, met een maximum van 1,5 uur. Jobinder houdt hier rekening mee bij het inplannen van de ritten.

Mijn kind heeft geen leerlingenvervoer meer nodig, hoe geef ik dit door?

Bij gebruik van Jobinder kunt u dit doorgeven via het wijzigingsformulier van Jobinder.

Bij gebruik van OV of eigen vervoer moet dit via de mail naar leerlingenvervoer@t-diel.nl.

Klachtenregeling leerlingenvervoer

Wilt u een klacht indienden over het leerlingenvervoer? Lees hoe u dat doet op Klacht indienen.

Wilt u een klacht indienen over Jobinder? Kijk dan op Jobinder.nl hoe u dat doet.