Moet u te lang wachten op de beantwoording van een brief? Duurt de afhandeling van een zaak te lang? Heeft u informatie aangevraagd maar niet gekregen? Of bent u niet fatsoenlijk behandeld? In dit soort gevallen kunt u dit bij ons melden. Graag zelfs, want wij vinden dat we u goed en fatsoenlijk behoren te helpen!

DigiD linkKlacht indienen

Hoe werkt het?

U kunt op de volgende manieren een klacht indienen:

  • Direct door het invullen van het klachtenformulier via bovenstaande knop. 
  • Schriftelijk: bij burgemeester en wethouders, t.a.v. de klachtencoördinator, Postbus 3, 9250 AA in Burgum
  • Mondeling: bij de klachtencoördinator. Bel hiervoor met 14 0511.

Wat gebeurt er nadat ik een klacht heb ingediend?

  1. De klachtencoördinator neemt contact met u op om de klacht helder te krijgen en/of om te zien of er nog iets ‘gedaan' kan worden.
  2. Wilt u de klacht handhaven dan krijgt u een ontvangstbevestiging.
  3. De behandelaar van de klacht nodigt u uit zodat u uw verhaal kunt doen. Degene over wie geklaagd wordt, wordt om een toelichting gevraagd.
  4. Het college spreekt zich daarna uit over de klacht. U krijgt hiervan schriftelijk bericht. Als het college van mening is dat de klacht terecht is, dan geeft zij in de brief aan welke maatregelen genomen worden om soortgelijke klachten in de toekomst te voorkomen en/of de dienstverlening te verbeteren.