Met de Wet open overheid (Woo) kunt u inzage krijgen in gemeentelijke stukken en dossiers die nog niet actief door de gemeente openbaar gemaakt worden. U kunt dat doen met ons formulier, maar u kunt ook een Woo-verzoek doen door ons te bellen op 14 0511

Doe uw Woo-verzoek

Schrijft u liever een brief?

Dat kan ook. Stuur deze naar:

Gemeente Tytsjerksteradiel, afdeling KCC
Postbus 3
9250 AA Burgum

Wat is de Wet open overheid?

De Woo regelt het inzien van bepaalde documenten van de overheid die nog niet openbaar gemaakt worden. Hiermee heeft u de mogelijkheid om informatie op te vragen over wat de overheid doet. Lees meer over de Woo op Rijksoverheid.nl.

De gemeente maakt al actief informatie openbaar

U kunt deze informatie vinden op onze site. Het gaat dan om de volgende onderwerpen:

Wilt u iets weten of opvragen dat we niet actief openbaar maken?

Dat kunt u dat doen met een Woo-verzoek. Een Woo-verzoek kent echter ook uitzonderingen. Bijvoorbeeld concurrentiegevoelige of persoonlijke informatie.

U krijgt binnen 4 weken bericht

Als we langer nodig hebben om uw verzoek te behandelen dan mogen wij deze termijn verlengen met 2 weken. Hebben we daar ook niet genoeg aan, bijvoorbeeld omdat u heel veel informatie opvraagt? Dan nemen we contact met u op.

Woo-besluiten

Op dit moment is het voor ons niet mogelijk om Woo-verzoeken, Woo-besluiten en stukken op de site te publiceren. Wij proberen dit probleem zo snel mogelijk op te lossen.

Heeft u vragen over eerdere Woo-verzoeken? Dan kunt u hiervoor contact opnemen via gemeente@t-diel.nl.