Besluiten van het college

Op deze pagina vindt u een overzicht van de besluiten van het college van Tytsjerksteradiel. 

De besluitenlijst wordt steeds in de volgende vergadering definitief vastgesteld. Soms kan er bij onderwerpen nog verdere besluitvorming door de gemeenteraad nodig zijn.

Oudere besluiten bekijken?

Via het webarchief kunt u de oudere besluiten van vóór 1 januari 2021 bekijken. U kunt ook mailen naar gemeente@t-diel.nl. U krijgt de stukken dan zo snel mogelijk toegestuurd.