Exploitatievergunning horecabedrijf

In een exploitatievergunning staan voorwaarden. Deze voorwaarden hebben te maken met overlast, veiligheid en fatsoen. U vraagt een exploitatievergunning aan bij de gemeente als:

 • u een horecabedrijf wilt starten of overnemen
 • u uw horecabedrijf wilt uitbreiden door een verbouwing
 • de rechtsvorm van uw horecabedrijf verandert
 • uw horecabedrijf een andere leidinggevende krijgt
 • u een terras wilt starten of uw terras wilt uitbreiden
 • u met uw horecabedrijf nieuwe activiteiten gaat uitvoeren

Dit geldt voor elk horecabedrijf, ook als u geen alcohol schenkt. Een horecabedrijf is bijvoorbeeld een:

 • hotel
 • restaurant, café of snackbar
 • discotheek
 • buurthuis of clubhuis

Hoe werkt het?

U vraagt de vergunning via het formulier exploitatievergunning aan bij de gemeente. 

De gemeente bekijkt in hoeverre de inrichting de woon- en leefsituatie in de omgeving en/of de openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig beïnvloedt of aantast. Hierbij vraagt de gemeente de politie om advies. Uw aanvraag moet zo vroeg mogelijk bij de gemeente worden ingediend. De afhandelingstermijn voor horecavergunningen bedraagt 3 maanden.

Voorwaarden

Meestal krijgt u de vergunning als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De houder/leidinggevende is minimaal 21 jaar en van onbesproken gedrag. De gemeente kan vragen om een Verklaring omtrent het gedrag (VOG).
 • Als de omgeving last heeft van uw horecabedrijf dan kan de gemeente vragen dat u daartoe maatregelen neemt.
 • Het bestemmingsplan geeft aan dat er horecabedrijven in het gebied mogen zijn.
 • De gemeente kan u vragen om een ingevuld Bibob-formulier. Hiermee beoordeelt zij of er een kans is dat de vergunning gebruikt gaat worden voor criminele activiteiten.

Wat is een horecabedrijf?

Een horecabedrijf is een bedrijf waar je tegen betaling kunt logeren, eten en/of drinken. Voorbeelden zijn: een hotel, pension, restaurant, café, cafetaria, snackbar en disco. Maar ook: een sportkantine, zwembad, bedrijfsrestaurant, koffiehoekje in winkel, warenhuis, verenigingsgebouw, buurthuis en kerkgebouw.

De burgemeester kan de vergunning weigeren als de vestiging of de exploitatie van de inrichting in strijd is met een geldend bestemmingsplan. Verder kan de burgemeester de Horeca-exploitatievergunning weigeren wanneer de woon-/leefsituatie in de omgeving van het horecabedrijf en/of de openbare orde nadelig worden beïnvloed. Factoren die van belang zijn bij de afweging:

 • het karakter van de straat of wijk
 • de aard van de inrichting (bijv. discotheek of een sportkantine)
 • de spanning waaraan het woonmilieu ter plaatse al blootstaat of zal komen te staan door de exploitatie van de inrichting.

Wet Bibob

Bij de aanvraag van een exploitatievergunning wordt er altijd een Bibob-toets gedaan. Alles over de Bibob en het aanvraagformulier vindt u op de pagina over Bibob.

Wat kost het?

Leges: € 262,50.