Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. In veel gevallen heeft u een VOG nodig om een baan te kunnen krijgen. Voor sommige branches is dit zelfs wettelijk verplicht. 

Uit een VOG blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar is voor de taak of functie die u gaat uitvoeren. Justis, de screeningsautoriteit van het ministerie van Veiligheid en Justitie, screent personen en bedrijven/organisaties die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af.

Aanvragen als werkgever of organisatie

Vraagt u als werkgever om een VOG van uw (nieuwe) werknemer? Dan kunt u voor hem een aanvraag online klaarzetten met eHerkenning. Dit kost € 33,85.

eHerkenning linkOnline VOG aanvragen voor werkgevers en organisaties

Daarna doorloopt de werknemer de volgende stappen:

 • Hij krijgt een e-mail met een link naar de website van Justis.
 • Uw werknemer logt in met zijn DigiD.
 • Hij vult zijn gegevens in en betaalt direct via iDEAL.
 • Hij krijgt daarna van Justis bericht over de aanvraag. Hij vraagt hierover binnen 4 weken bericht.

Aanvragen en online insturen

Heeft u van uw (nieuwe) werkgever een papieren formulier gekregen om de VOG mee aan te vragen? U kunt het aanvraagformulier op het gemeentehuis inleveren, maar u kunt het ook online insturen. Dat doet u dan met DigiD en u betaalt via iDEAL. Dit kost € 41,35.

Zo werkt het:

 • U vult het papieren aanvraagformulier in en laat het ondertekenen door uw werkgever.
 • Scan het ingevulde formulier in.
 • U stuurt online de VOG in en voegt het ingescande formulier toe als bijlage.
  DigiD linkVraag zelf een VOG aan
 • U betaalt via iDEAL.
 • U krijgt een bevestiging en afrekening via e-mail.
 • Justis beoordeeld uw aanvraag. U krijgt hierover binnen 4 weken bericht.

Aanvragen met formulier op het gemeentehuis

U kunt een VOG schriftelijk aanvragen op het gemeentehuis. Dit kost € 41,35.

 • U en uw werkgever of opdrachtgever vullen het aanvraagformulier in.
 • Onderteken het formulier.
 • Maak een afspraak via 14 0511 om het formulier in te leveren bij de gemeente waar u woont. U betaalt in het gemeentehuis dan meteen de kosten.
 • Justis beoordeeld uw aanvraag. U krijgt hierover binnen 4 weken bericht.

Aanvragen voor een bedrijf, vereniging of stichting

Een vertegenwoordiger van de rechtspersoon dient de aanvraag VOG Rechtspersonen (RP) in. Dit is iemand die bevoegd is op grond van de statuten of een verleende machtiging. De procedure is als volgt:

 • U kunt het Aanvraagformulier VOG RP downloaden bij Justis.
 • Vul alle gegevens in over de organisatie en de natuurlijke personen die daarin belangrijke posities hebben.
 • Stuur het ingevulde formulier met alle gevraagde documenten op naar Justis.
 • Betaal het bedrag voor het behandelen van de aanvraag. Op het formulier staat het rekeningnummer.
 • Justis beoordeeld uw aanvraag. U krijgt hierover binnen 4 weken bericht.

Gratis VOG voor vrijwilligers

Vrijwilligers kunnen gratis een VOG aanvragen als hun vrijwilligersorganisatie aan bepaalde voorwaarden voldoet. Meer informatie hierover vindt u op de website van Justis.

Wat moet ik meenemen?

Bel eerst voor een afspraak met 14 0511. Neem tijdens de afspraak het volgende mee:

 • het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier. Let op: Wij accepteren alleen de versie 'juni 2022' van het aanvraagformulier VOG. U vindt de versie links onderaan iedere pagina van het aanvraagformulier VOG;
 • alle documenten die u moet bijvoegen volgens het aanvraagformulier;
 • een geldig identiteitsbewijs (of een kopie hiervan als u een Aanvraag VOG RP indient);
 • een pinpas om de kosten (€ 41,35) te betalen.

Emigratie, visum of buitenlandse werkvergunning

Gaat u emigreren of vraagt u een visum of buitenlandse werkvergunning aan? Zorg dan voor een officieel document van de ambassade, het consulaat of de werkgever. In dit document moeten alle gegevens staan die op het aanvraagformulier worden gevraagd.

Machtiging

Hebt u iemand schriftelijk gemachtigd om de VOG namens u aan te vragen? Bel eerst voor een afspraak met 14 0511. Deze persoon moet dan de volgende documenten meenemen:

 • het ingevulde aanvraagformulier met alle gevraagde documenten;
 • een machtigingsbrief kopie van uw identiteitsbewijs;
 • het identiteitsbewijs van de gemachtigde.

Dient u de aanvraag online in? Dan hebt u ook het volgende nodig:

 • e-mailadres;
 • DigiD;
 • uw gegevens om te internetbankieren.

Voor minderjarigen

Minderjarigen kunnen vanaf 12 jaar een aanvraag doen voor een VOG. Van minderjarigen jonger dan 12 jaar zijn geen strafrechtelijke gegevens geregistreerd en om die reden kan er geen VOG worden aangevraagd.

Minderjarigen van 12 tot 16 jaar:

 • Het minderjarige kind en de ouder of wettelijke vertegenwoordigers dienen beide de aanvraag te ondertekenen.
 • De ouders of wettelijke vertegenwoordigers mogen de status zonder machtiging opvragen.
 • Op het moment dat de ouders of wettelijke vertegenwoordiger een aanvraag indient namens het minderjarig kind, hoeft de ouder niet te worden gemachtigd.

Minderjarigen van 16 tot 18 jaar:

 • De ouders of wettelijke vertegenwoordigers hoeven de aanvraag niet mede te ondertekenen.
 • De ouders of wettelijke vertegenwoordigers mogen de status zonder machtiging opvragen.
 • Op het moment dat de ouder/wettelijke vertegenwoordiger een aanvraag indient namens het minderjarig kind, hoeft de ouder niet te worden gemachtigd.

Is uw VOG afgewezen?

En bent u het er niet mee eens? Kijk dan op de website van Justis wat u kunt doen.