Evenementenvergunning aanvragen

Organiseert u een braderie, een dorpsfeest, festival of een ander evenement? Dan is de kans groot dat u een evenementenvergunning nodig heeft. Wilt u een loterij of bingo organiseren? Kijk dan bij loterij, prijsvraag of bingo organiseren

Stap 1: vergunningscheck

Soms heeft u een vergunning nodig, maar dat hoeft niet voor alle evenementen. Download daarom de risicoscan en vul deze in. U weet dan meteen of u een vergunning nodig heeft of alleen een melding hoeft te doen.

Risicoscan downloaden

Komt er uit de risicoanalyse dat u alleen een melding voor uw evenement hoeft te doen? Ga dan naar melding klein evenement

Stap 2: aanmelden evenementenkalender

Heeft u voor uw evenement een vergunning nodig? Meld uw evenement dan aan voor de evenementenkalender. Dit is verplicht voor B- en C-evenementen. Aanmelden voor de evenementenkalender van 2025 kan tot 1 oktober 2024. 

Aanmelden evenementenkalender 2025

Let op: aanmelden voor de evenementenkalender 2024 is niet meer mogelijk. 

Uw aanmelding is nog geen vergunningsaanvraag 

De aanmeldingen worden daarna afgestemd met de hulpdiensten en Veiligheidsregio Fryslân. Na goedkeuring wordt dit zo snel mogelijk bekendgemaakt op de pagina evenementenkalender

Stap 3: evenementenvergunning aanvragen

Staat uw evenement op onze evenementenkalender? Dan is de datum en locatie akkoord en kunt u een evenementenvergunning aanvragen. Niet aangemeld voor onze evenementenkalender? U mag altijd een vergunning voor uw evenement aanvragen.

Evenementenvergunning aanvragen

Bij de aanvraag stuurt u de volgende bijlagen mee: 

De aanvraag moet op tijd bij ons binnen zijn: 

 • A-evenement: 4 weken voorafgaand aan het evenement
 • B-evenement: 12 weken voorafgaand aan het evenement
 • C-evenement: 16 weken voorafgaand aan het evenement

Belangrijk bij de vergunningsaanvraag

 • Zorg ervoor dat u de bijlagen klaar heeft, voordat u de evenementenvergunning aanvraagt. Deze voegt u toe tijdens het invullen van het digitale aanvraagformulier. 
 • Na uw aanvraag hoort u of er meer documenten nodig zijn.  
 • Wacht met organiseren van uw evenement totdat u de vergunning heeft.

Wat betekent een 0-, A-, B- of C-evenement?

Het evenement waarvoor u een vergunning krijgt, plaatsen we in de categorie 0-, A-, B- of C-. Hoe hoger het risico voor de veiligheid, hoe hoger de categorie. Wij kijken hiervoor onder andere naar het soort evenement, het aantal bezoekers en hun leeftijd, en of er alcohol geschonken wordt. en/of drugs zijn. 

 • 0-evenement (melding klein evenement): kleinschalige evenementen met maximaal 150 bezoekers. Geen tot weinig geluids- en verkeersoverlast. Geen toezicht van gemeente nodig. 
 • A-evenement: laagrisico evenementen. Aanwezigheid van risico’s is (zeer) onwaarschijnlijk. 
 • B-evenement: gemiddeld risico evenementen. Aanwezigheid van risico’s is aannemelijk. 
 • C-evenement: hoog risico evenementen. Aanwezigheid van risico’s is zeer waarschijnlijk.

Waarom aanmelden voor de evenementenkalender?

 • We willen de evenementen in onze gemeente graag over het seizoen verspreiden. Door het evenement op de evenementenkalender te plaatsen, krijgen we hier inzicht in en kunnen we in overleg een evenement verplaatsen als dat nodig is.
 • Er moeten altijd voldoende hulpdiensten beschikbaar zijn. De kalender wordt daarom besproken met de hulpdiensten (politie en brandweer) en Veiligheidsregio Fryslân. 

Niet aangemeld voor de evenementenkalender?

U kunt altijd een evenementenvergunning aanvragen. Wel kan het zijn dat u extra maatregelen moet nemen voor uw evenement of dat u het evenement moet verplaatsen naar een andere datum. Ook kan het voorkomen dat uw evenement niet georganiseerd kan worden. Neem voordat u een evenementenvergunning aanvraagt contact met ons op via 14 0511. Samen met u kijken we of en hoe u het evenement kunt organiseren. 

Wat kost een evenementenvergunning?

De kosten voor het aanvragen van een evenementenvergunning zijn: 

 • Voor A-evenementen: € 38,00 
 • Voor B-evenementen: € 98,00 
 • Voor C-evenementen: € 155,00 
 • Voor A-evenementen in een tent/gebouw: € 88,00 
 • Voor B-evenementen in een tent/gebouw: € 180,00 
 • Voor C-evenementen in een tent/gebouw: € 237,00 
 • Voor braderieën: € 102,10 

Naast een evenementenvergunning kunnen er ook andere vergunningen of ontheffingen nodig zijn. Zoals een ontheffing alcohol schenken

Heeft u de evenementenvergunning aangevraagd?  

Zodra u uw aanvraag heeft ingediend krijgt u een ontvangstbevestiging. Uw aanvraag wordt gepubliceerd in het gemeenteblad. Binnen veertien dagen mogen anderen hun zienswijze (bedenkingen) geven op uw aanvraag. Eventuele ingediende zienswijzen worden meegenomen in de beoordeling van uw aanvraag.  

Wij vragen eventueel advies op bij andere afdelingen binnen de gemeente en/of bij de politie en de Veiligheidsregio Fryslân. Zij geven ons een reactie op uw aanvraag. Deze adviezen nemen wij, indien nodig, mee in de vergunning.  

Na het indienen van uw aanvraag krijgt u zo snel mogelijk bericht van ons. 

Heeft u de evenementenvergunning te laat aangevraagd?  

Dan kan het zijn dat wij uw aanvraag niet behandelen. Uw evenement kan dan niet doorgaan. Wij doen dit alleen als er niet genoeg tijd is uw aanvraag te kunnen beoordelen en de openbare orde en veiligheid hierdoor in gevaar kan komen. Door uw aanvraag op tijd in te dienen, kunt u dit voorkomen. U weet dan ook eerder waar u rekening mee moet houden en welke eisen de gemeente stelt. 

Reclame maken voor uw evenement?

Als u reclame langs de kant van de weg wilt plaatsen voor uw evenement, heeft u daar mogelijk ook een vergunning voor nodig. Dit kunt u lezen bij reclameborden

Heeft u een verzekering nodig? 

Wij adviseren u als organisator om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Een reguliere WA-verzekering dekt een evenement niet. Verschillende verzekeraars, zoals Nationale Nederlanden, Interpolis, AON en Centraal Beheer bieden speciale evenementenverzekeringen aan. Voor vrijwilligersorganisaties is het daarnaast ook belangrijk om goed verzekerd te zijn voor vrijwilligers. Wij hebben een collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers afgesloten. Wilt u hier meer over weten, neem dan contact met ons op via 14 0511. 

Organiseert u een evenement vlakbij een natuurgebied?

Vindt uw evenement plaats in of in de buurt van een natuurgebied? Mogelijk hebt u dan een extra vergunning van de provincie Fryslân nodig. We raden u aan deze minimaal 6 maanden van tevoren aan te vragen bij de provincie. Kijk voor meer informatie op de website van de provincie Fryslân.