Organiseert u een klein evenement, zoals een straatfeest of buurtbarbecue? Dan hoeft u geen vergunning aan te vragen. U doet minimaal 3 weken voor de dag van het evenement een melding. U krijgt na uw melding een ontvangstbevestiging. Daarna krijgt u zo snel mogelijk een reactie van ons. Aan een melding zijn geen kosten verbonden.

Voorwaarden klein evenement (melding) 

 • Het vindt plaats in de openlucht; 
 • maximaal 150 personen; 
 •  maximaal 2 straten bij een barbecue of straatfeest; 
 • Van zondag tot en met donderdag na 23.00 uur  geen versterkte- en/of livemuziek. Op vrijdag en zaterdag na 00.00 uur geen versterkte- en/of livemuziek; 
 • verkeer en de hulpdiensten hebben vrije doorgang; 
 • Per straat  maximaal 2 objecten van maximaal 25 m2 per object; 
 • Er is een aanwijsbare organisator.

In onze Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staan de verdere voorwaarden van een melding beschreven.

Meld een klein evenement

Besloten feesten

Voor een besloten feest op eigen terrein, zoals tuinfeesten of verjaardagsfeesten, is geen evenementenvergunning nodig. Er kan wel een melding klein evenement nodig zijn. Dit is nodig wanneer er enige mate van geluidhinder wordt verwacht (bijvoorbeeld in de vorm van versterkte muziek) of wanneer men een besloten feest op gemeentelijk terrein houdt (bijvoorbeeld in een speeltuin in de woonwijk). 

Meld een klein evenement

Geluidsontheffing voor besloten feesten 

De gemeente verleent alleen een geluidsontheffing voor bruiloftsfeesten en bedrijfsfeesten. De maximale eindtijd van versterkte muziek is op zondag- tot en met donderdagavond 24.00 uur en op vrijdag- en zaterdagavond 02.00 uur. 

Voor alle andere besloten feesten (zoals tuinfeesten of verjaardagsfeesten) wordt geen geluidsontheffing verleend.

Loopt de route van de wedstrijd of tocht die u organiseert door meerdere gemeenten?

Loopt de route van de wedstrijd of tocht die u organiseert door meerdere gemeenten? Dan vraagt u een evenementenvergunning aan bij de gemeente waarin het startpunt en de finish liggen.

Toestemming gebruik openbare weg

Van de overige gemeenten heeft u toestemming nodig voor het gebruik van de openbare weg. Dit heet een verklaring van geen bezwaar. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar evenementen@achtkarspelen.nl of per post naar gemeente Tytsjerksteradiel, Postbus 3, 9250 AA Burgum. U levert in ieder geval de volgende gegevens aan:

 • aantal verwachte deelnemers;
 • datum en doorkomsttijden;
 • de route ingetekend op een plattegrond. Hierop markeert u welke straten worden afgesloten en welke wegen u oversteekt;
 • of u gebruik maakt van verkeersregelaars.

Toestemming gebruik provinciale wegen

Maakt u gebruik van provinciale wegen? Dan heeft u toestemming van de provincie nodig. Lees meer over het gebruik van provinciale wegen op de website van de provincie Fryslân.