Dit zijn de beschikbare woningbouwprojecten per dorp:

Aldtsjerk Foarút

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 9 mei 2023 besloten om het ontwerp-bestemmingsplan aan de gemeenteraad voor te leggen. Het ontwerp-bestemmingsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen, er zijn in deze periode een aantal zienswijzen ingediend. Deze worden nu verwerkt door gemeente en Aldtsjerk Foarút.

Meer informatie vindt u op www.aldtsjerkfoarut.nl.

Herontwikkeling voetbalvelden Burgum

In samenwerking met ontwikkelaar BINT werken we aan het ontwerp-bestemmingsplan voor de nieuwbouw op de voormalige voetbalvelden in Burgum.
Op 12 oktober 2023 heeft de raad het bestemmingsplan unaniem vastgesteld. We verwachten dat in 2024 wordt gestart met de bouw.

Earnewâld Mindertsfean

Blue Banner heeft een uitbreidingsplan ontwikkeld voor 16 woningen (vrijstaand en twee-onder-een-kap) voor het Mindertsfean in Earnewâld. Gemeente en Blue Banner zitten nu in de voorbereidende fase van het bestemmingsplan.

Woningbouw Eastermar

Bouwbedrijf Swart heeft een plan ingediend voor de bouw van 25 woningen (vrijstaand, twee-onder-een-kap en rijwoningen) en een voedselbos. Het voorontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. De ontwikkelaar werkt momenteel aan de verdere uitwerking van het plan.

Hurdegaryp, It Súd

Wij zijn van plan op It Súd fase 3 in Hurdegaryp woningen te bouwen. Samen met Dorpsbelangen Hurdegaryp en de inwoners van Hurdegaryp is er een invulling gegeven aan dit plan. De ideeën zijn tijdens de Algemene ledenvergadering van Dorsbelangen Hurdegaryp gepresenteerd. 

Momenteel wordt er gewerkt aan de ruimtelijke procedure. Ook wordt er gewerkt aan de uitgifte van de verschillende bouwkavels. De verwachting is dat u vanaf het najaar van 2024 meer kunt lezen over deze uitgifte. Lees meer informatie hierover op de Denkmee-site, het participatieplatform van onze gemeente.

Maskelyn-gebied Hurdegaryp

Wij zijn van plan om op het terrein van het voormalig Tjalling Koopmans College (het Maskelyn gebied genoemd) woningen te bouwen. Samen met Dorpsbelangen Hurdegaryp en de inwoners van Hurdegaryp is er een invulling gegeven aan dit plan. De ideeën zijn tijdens de Algemene ledenvergadering van Dorsbelangen Hurdegaryp gepresenteerd. 

Momenteel wordt er gewerkt aan de ruimtelijke procedure. Lees meer informatie hierover op de Denkmee-site.

Stationskwartier Hurdegaryp

Het ontwerp-bestemmingsplan voor het Stationsgebied in Hurdegaryp is in juni 2022 vastgesteld. De appartementen van dit project staan momenteel te koop. De ontwikkelaar is gestart met de uitvoering van het  nieuwbouwplan: 16 eigentijdse koopappartementen op een markante locatie - Stasjon Hurdegaryp.

Uitbreiding Noardburgum

Wij zijn van plan om aan de westkant van Noardburgum, nabij de J.A. Fokkemastraat woningen te bouwen. Samen met Dorpsbelang Noardburgum en de inwoners van Noardburgum willen wij dit plan vormgeven. Graag horen wij uw mening en ideeën over dit project. Lees verder Project Woningbouw Noardburgum.

Woningbouw Ryptsjerk De Tunen

Het bestemmingsplan voor woningbouw is in september 2022 vastgesteld. De uitgifte van kavels staat gepland voor de eerste helft van 2024.

Woningbouw Suwâld

De locatie Mostermûne in Suwâld is aangewezen als uitbreidingslocatie voor nieuwe woningbouw. Samen met inwoners van Suwâld willen wij invulling geven aan dit plan. Welke behoefte is er qua woningen en hoe gaan ze er uitzien? Graag horen wij uw mening en ideeën over dit project, lees verder Project Woningbouw Suwâld.