Hieronder vindt u antwoorden op veel gestelde vragen. De ontwikkelingen volgen zich snel op. De informatie op deze pagina kan daardoor snel verouderen. Houdt u daar rekening mee.

Staat uw antwoord hier niet bij? Veel informatie vindt u op Rijksoverheid.nl en VluchtelingenWerk.nl

Ik wil 1 of meerdere vluchtelingen opvangen in mijn huis. Bij wie kan ik hiervoor terecht?

Het is mooi om te zien dat veel inwoners een helpende hand bieden. En dat inwoners bereid zijn om vluchtelingen op te vangen. Op dit moment zorgt de gemeente ervoor dat vluchtelingen een plek krijgen in een gemeentelijke opvanglocatie. Daar is nu nog voldoende plek en er is (nog) geen noodzaak om ze onder te brengen bij particulieren.

  • Wilt u onderdak bieden? 
    Er zijn meerdere initiatieven die dat regelen. Kijk op RefugeeHelp.nl hoe u zich kunt aanmelden.
  • Biedt u al onderdak aan Oekraïense vluchtelingen? 
    Dan is het belangrijk dat zij zich zo snel mogelijk inschrijven. Bel ons voor een afspraak op 14 0511.

Ik wil me aanmelden als vrijwilliger, hoe doe ik dat?

Vrijwilligersorganisatie KEaRN heeft de afgelopen periode al veel aanmeldingen gekregen van inwoners die willen helpen. Daar zijn we ontzettend blij en dankbaar voor. Het is hartverwarmend om te zien hoeveel mensen zich willen inzetten.

We hebben nu zelfs zóveel aanmeldingen dat we op dit moment niet meer op zoek zijn naar vrijwilligers. Als we in de toekomst weer nieuwe vrijwilligers nodig hebben dan laten we dat uiteraard weten.

Wilt u helpen als tolk?

Bel of app naar Jildou Jager van KEaRN op 06 – 836 715 48.

Verblijf

Waar kunnen vluchtelingen zich aanmelden?

De gemeente Heerenveen is namens de Veiligheidsregio en de Friese gemeenten een eerste portaal voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Hiervoor is de Hoekstra-hal aan it Hege Stik in Heerenveen ingericht. Vluchtelingen kunnen hier op adem komen, zich inschrijven en van daaruit naar locaties elders in de provincie gaan voor een langere opvang.

Vluchtelingen die bij particulieren verblijven hoeven zich niet te registreren bij de HUB in Heerenveen. Wel moeten zij zich op het gemeentehuis inschrijven op het verblijfadres.

Wanneer ben je vluchteling uit Oekraïne?

Er zijn naar schatting 10 miljoen mensen uit Oekraïne gevlucht en er zijn tot nu zeker 12.000 vluchtelingen in Nederland aangekomen. Dat zijn niet alleen Oekraïners, maar ook Afghanen, Marokkanen en mensen uit Afrikaanse landen die in Oekraïne studeerden of werkten toen de oorlog begon.

Om in aanmerking te komen voor opvang in Nederland, moeten vluchtelingen over de juiste documenten te beschikken. Dit kan gaan om een Oekraïens paspoort of een paspoort uit een ander land in combinatie met een tijdelijk visum. De afdeling Burgerzaken van de gemeente heeft specialisten die deze documenten onderzoeken op geldigheid en echtheid.

Mocht een vluchteling niet over de juiste documenten beschikken, dan draagt de gemeente er zorg voor dat de vluchteling de opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen verlaat. Wanneer nodig wordt de vluchteling verwezen naar de route voor de asielprocedure. 

Moeten Oekraïense vluchtelingen zich inschrijven bij de gemeente?

Oekraïense vluchtelingen kunnen zich registreren in de gemeente waar zij (tijdelijk) verblijven. Dit gebeurt in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit geldt voor personen die met een identificatiebewijs kunnen aantonen dat zij de Oekraïense nationaliteit hebben.

De laatste informatie over inschrijven vindt u bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens.

Kan de gemeente ook huisvesting regelen voor Oekraïners die nu bij mensen thuis zijn opgevangen?

Oekraïners die nu bij particulieren in Tytsjerksteradiel verblijven en een andere verblijfplaats nodig hebben kunnen terecht bij een gemeentelijke opvanglocatie. Zij kunnen zich bij ons melden via 14 0511. Zij hoeven zich niet eerst bij de hub in Heerenveen aan te melden. 

Ik vang thuis Oekraïners op. Kan ik een extra afvalcontainer krijgen?

Heeft u een extra container nodig? Dan kunt u die aanvragen met ons formulier.

Voor een extra container moet u betalen. Ga over de betaling ervan in overleg met uw gasten. In het leefgeld dat ze krijgen zit namelijk ook geld bedoeld om mee te betalen aan de kosten van het huishouden.

Extra container aanvragen

Inkomen en werk

Bestaat er recht op leefgeld of een uitkering?

Ja. Volwassenen en kinderen krijgen € 260 per maand per persoon. Zij kunnen hier bijvoorbeeld eten, kleding en andere persoonlijke spullen van kopen.

Vluchtelingen die bij een gastgezin wonen, ontvangen naast het leefgeld een extra toelage per maand. Volwassenen ontvangen € 215 per maand extra en kinderen € 55 per maand. Vluchtelingen kunnen dit geld gebruiken voor bijvoorbeeld openbaar vervoer, familiebezoek of sport. Zij kunnen het geld ook gebruiken om bij te dragen aan de kosten van het gastgezin, maar dit is niet verplicht.

Als een vluchteling betaald werk gaat doen, stopt het leefgeld. De vluchteling meldt dit bij de gemeente. Het leefgeld stopt dan vanaf de 1e dag van de volgende maand.

Heeft particuliere opvang van vluchtelingen invloed op mijn uitkering?

Heeft u een bijstandsuitkering en vangt u vluchtelingen op? Dan wordt u  niet gekort op uw uitkering. Deze regeling geldt in ieder geval voor de eerste 6 maanden.

Heeft particuliere opvang van vluchtelingen invloed op mijn toeslagen?

Krijgt u toeslagen en vangt u Oekraïners op? Dan heeft dat geen invloed op de hoogte van uw toeslagen. Lees meer hierover op Toeslagen.nl.

Kan ik een vergoeding krijgen voor de opvang van vluchtelingen?

Nee, gasthuishoudens ontvangen geen vergoeding van de overheid.

Mogen Oekraïners werken?

Ja, vanaf 1 april mogen vluchtelingen in loondienst te werken. Dit geldt voor vluchtelingen die rechtmatig in Nederland verblijven op grond van de Richtlijn tijdelijke bescherming. De werkgever heeft geen tewerkstellingsvergunning nodig. De werkgever moet wel een melding doen bij UWV. 

Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl.

Ik wil werk aanbieden aan Oekraïense vluchtelingen

De gemeente is aan het onderzoeken of wij het aanbod van werk, centraal kunnen coördineren. Meer informatie hierover volgt op onze website.

Zorg

Hebben Oekraïners recht op zorg?

Onverzekerden kunnen medisch noodzakelijke zorg krijgen. Deze zorg hoeven ze niet zelf te betalen. Kijk op Zorgverzekeringslijn.nl voor uitgebreide en actuele informatie hierover (meertalig).

Vervoer en reizen

Hoe lang mag je in Nederland rijden met een Oekraïens rijbewijs?

Heeft u een geldig Oekraïens rijbewijs? Dan kunt u na daarmee na aankomst tot 185 dagen mee rijden. Daarna mag u alleen met een Nederlands rijbewijs in Nederland rijden.

In sommige gevallen kunt u het buitenlandse rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Kijk hiervoor op RDW.nl.

Hoe lang mag je in Nederland rijden met een Oekraïens kenteken?

De Belastingdienst kan uitleggen hoe dit zit. Bel met BelastingTelefoon Auto op 0800 - 0749 of ga naar Belastingdienst.nl.

Mogen Oekraïense vluchtelingen vrij reizen met het OV?

Oekraïense vluchtelingen mogen tijdens het inreizen naar Nederland gratis met het OV op vertoon van hun Oekraïense paspoort of identiteitskaart. Kijk voor meer informatie op Openbaar Vervoer Nederland.

Onderwijs

Kunnen Oekraïense kinderen naar school?

Kinderen hebben (ongeacht verblijfsstatus) recht op onderwijs. Het is van belang dat onderwijs zo snel mogelijk beschikbaar komt. Daarbij moet rekening worden gehouden met een stabiele en langdurige opvangsituatie. Het is niet wenselijk dat kinderen telkens van onderwijslocatie moeten veranderen.

Het onderwijs is in de gemeente actief, zeer betrokken en samenwerkend. In Hurdegaryp is gestart met een ‘taalklas’ voor kinderen van de basisschoolleeftijd. Professionals van de AZC-scholen organiseren en ondersteunen het onderwijs. De oudere kinderen kunnen terecht bij de Internationale Schakelklassen (ISK). De onderwijspartners bereiden zich intussen voor op de te verwachte grotere instroom. Wij zorgen dat de leerlingen van hun opvanglocatie naar de school gebracht worden en weer terug. Het is ook mogelijk voor kinderen om online Oekraïens onderwijs te blijven volgen.

Spullen doneren

Ik wil spullen doneren, waar kan ik me melden?

Op dit moment coördineert de gemeente dit niet centraal. Kijk op RefugeeHelp.nl waar en op welke manier u uw spullen kunt doneren.