Aan de Marwei in Aldtsjerk ligt een vaartuig in het water, op een afstand van ongeveer 2 meter vanaf de wal en in de nabijheid van een rietkraag. Dit vaartuig mag op grond van artikel 4:13 en 5:27a van de algemene plaatselijke verordening van Tytsjerksteradiel niet op deze locatie aanwezig zijn. Op 15 april 2024 is een last onder bestuursdwang opgelegd. Deze last is bevestigd bij het vaartuig en ook in te zien bij de frontoffice van het gemeentehuis in Burgum.

Ben jij de eigenaar van dit vaartuig? Haal deze dan uiterlijk dinsdag 30 april 2024 weg. Na deze termijn haalt de gemeente het vaartuig weg. De kosten die zijn verbonden aan de bestuursdwang zullen op de overtreder worden verhaald.