Schoolbesturen en gemeente zien kansen voor gezamenlijke toekomst basisonderwijs Trynwâlden

De gemeente Tytsjerksteradiel en de schoolbesturen van Stichting Oarsprong en Adenium hebben uitgebreid met elkaar gesproken over de toekomst van het basisonderwijs in de Tynwâlden. Wat is het beste scenario voor de kinderen uit de regio? Gezamenlijke conclusie is dat de voorkeur uitgaat naar het op grotere schaal organiseren van kwalitatief, duurzaam (dus voor langere tijd) onderwijs en opvang voor alle kinderen in de regio.  

Wêrom moat der wat feroarje?

Alle schoolgebouwen voor het basisonderwijs in Trynwâlden zijn toe aan vervanging of renovatie. Mede door het kleine aantal leerlingen op sommige scholen, is dat zeer kostbaar. Goed onderwijs geven op kleinere scholen wordt steeds uitdagender. Dit komt deels door de krapte op de arbeidsmarkt. Het aantrekken van nieuwe professionals is lastig, omdat zij vaak liever op grotere scholen werken. Op kleine scholen zijn minder mogelijkheden om samen te werken met collega’s onderling in de onder- of bovenbouw. Er is minder expertise in de school, de werkdruk is hoger doordat minder handen alle taken moeten verzetten en het regelen van vervanging is lastiger.

Kânsryk senario

De gemeente en beide schoolbesturen hebben verschillende scenario’s voor de toekomst goed bekeken en besproken. Als kansrijk toekomstscenario is een denkrichting uit de bus gekomen. Hierbij worden in één gebouw twee scholen gehuisvest (een christelijke en een openbare) voor alle kinderen in de regio. Naast onderwijs en opvang (voor kinderen van 0-13 jaar) kunnen hier ook andere voorzieningen een plek krijgen, zoals zorg, sport en maatschappelijke organisaties.

De foardielen fan skaalfergrutting

Het komt de kwaliteit van het onderwijs ten goede wanneer er meer expertise is. Daarmee is er ook meer ruimte voor specialisatie en verdieping. Door schaalvergroting ontstaan klassen met meer kinderen van dezelfde leeftijd zodat kinderen met en van elkaar kunnen leren en samen opgroeien. Ten slotte is het financieel verstandig. Doordat bijvoorbeeld huisvesting en beheer efficiënter georganiseerd kunnen worden, blijft er meer geld over om aan onderwijs en leermiddelen voor de kinderen te besteden.

Mei-inoar de takomst temjitte

Een gezamenlijke denkrichting is geformuleerd. Alle partijen realiseren zich dat het een ingrijpend proces is om kleine scholen samen te voegen. Vanzelfsprekend is dit scenario niet van vandaag op morgen gerealiseerd. Het duurt nog meerdere jaren voordat een nieuw gebouw in gebruik kan worden genomen. De komende periode verdiepen de partijen zich verder in het creëren van draagvlak, uitvoerbaarheid en planning. Dit gebeurt in nauw overleg met betrokkenen.