Door een verandering in de wetgeving heeft de gemeente meer watertaken gekregen. Naast de zorgplicht voor de riolering is er nu ook een zorgplicht voor de afvoer van hemelwater en daarnaast de taak grondwaterbeheer. Dit kost geld. In de tarieven voor de rioolheffing is daarom een bedrag opgenomen waarmee deze kosten worden gedekt.

Hoe werkt het?

Voor alle panden moet rioolheffing worden betaald. De heffing bestaat uit 2 gedeelten: een eigenarenheffing en een gebruikersheffing.

Iedereen die op 1 januari van het belastingjaar eigenaar is van een pand, ontvangt een aanslag rioolheffing eigenaar. Als gebruiker/huurder van een pand ontvangt u een aanslag rioolheffing gebruiker.

Mijn pand is niet aangesloten, ontvang ik dan ook een aanslag rioolheffing?

Ja. Ook gebruikers van panden die niet aangesloten zijn op het gemeentelijke rioolstelsel krijgen een aanslag rioolheffing. Naast de gebruikers van aangesloten panden, hebben ook de gebruikers van niet aangesloten panden een algemeen belang bij de afvoer van hemelwater en het grondwaterbeheer.

Hoe hoog is het basistarief?

Het basistarief is € 49,20. Dit tarief geldt voor zowel de gebruikers van aangesloten panden, als voor niet aangesloten panden. Het basistarief is voor de aangesloten percelen verwerkt in de rioolheffing gebruiker.

Bent u het niet eens met de aanslag?

Lees hier meer over het maken van bezwaar tegen de aanslag.

Wilt u kwijtschelding aanvragen?

De gemeente Tytsjerksteradiel heeft een kwijtscheldingsbeleid voor gemeentelijke belastingen. In sommige gevallen is hele of gedeeltelijke kwijtschelding van de rioolheffing mogelijk.

Rioleringsplan

Wettersoarch is de titel van het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan. Wilt u deze bekijken? Laat het even weten via email gemeente@t-diel.nl.

Wat kost het?

Het basistarief in 2024 is € 50,40. Dit tarief geldt zowel voor de gebruikers van aangesloten panden, als voor niet aangesloten panden. Het basistarief is voor de aangesloten panden verwerkt in de rioolheffing gebruiker.

Tarief aangesloten woningen

  • Eigenaar: € 53,40
  • Gebruiker meerpersoonshuishouden: € 108,00
  • Gebruiker eenpersoonshuishouden: € 91,80

Tarief aangesloten niet-woningen

  • Eigenaar: € 53,40
  • Gebruiker: € 137,40

Heeft u vragen over uw aanslag rioolheffing stel ze via belasting@t-diel.nl of neem contact op via telefoonnummer 14 0511.

De verordening(externe link) op de heffing en de invordering van de rioolheffing 2024 vindt u online, deze verordening is vastgesteld op 2 november 2023.