Kwijtschelding aanvragen

Moet u rondkomen van een laag inkomen of heeft u een laag vermogen? Kunt u de belasting niet betalen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen voor de gemeentelijke belastingen en waterschapslasten bij het Noordelijk Belastingkantoor. Het Noordelijk Belastingkantoor voert sinds 1 januari 2018 de kwijtscheldingsregeling uit voor de gemeente Tytsjerksteradiel en beoordeelt de kwijtscheldingsaanvragen. Als het Noordelijk Belastingkantoor u kwijtschelding verleent, dan hoeft u deze belastingen niet te betalen.

Kwijtschelding aanvragen

Ik krijg altijd automatisch kwijtschelding, waarom dit jaar niet?

Ieder jaar wordt er een automatische toetsing uitgevoerd. Waarschijnlijk zijn de gegevens die nodig zijn voor deze toetsing nog niet compleet. Dit hoeft niet te betekenen dat u geen recht heeft op (gedeeltelijke) kwijtschelding. U kunt alsnog een kwijtscheldingsverzoek indienen via de website https://noordelijkbelastingkantoor.nl/kwijtschelding.

Ik kan de gemeentelijke belasting niet selecteren bij het verzoek om kwijtschelding, wat moet ik doen?

Uw gemeentelijke belasting is niet zichtbaar via de website van het Noordelijk Belastingkantoor. U kunt uw aanslag van het Waterschap selecteren en verdergaan met het indienen van uw verzoek. Bij de beoordeling van uw verzoek om kwijtschelding wordt de aanslag van de gemeentelijke belasting automatisch meegenomen.

Kan ik ook schriftelijk een verzoek tot kwijtschelding indienen?

U kunt een papieren aanvraagformulier voor kwijtschelding krijgen door het Noordelijk Belastingkantoor te bellen op telefoonnummer 088-7879000. Het formulier wordt dan binnen 14 werkdagen naar u toegestuurd.

Ik heb hulp nodig bij het invullen van de formulieren, waar kan ik terecht?

Heeft u moeite met het invullen van formulieren? En is er niemand in uw eigen omgeving die u hiermee kan helpen? Neem dan contact op met Kearn.

Ik heb energietoeslag ontvangen, wordt hier rekening mee gehouden?

De uitgekeerde energietoeslag van maximaal € 1.300,- wordt bij de berekening van de kwijtschelding niet als inkomen gezien en ook niet als vermogen meegenomen. Kortom het uitgekeerde bedrag (welke wij als doeluitkering beschouwen), heeft geen invloed op de berekening van de kwijtschelding.

Informatie over extra vermogensvrijstelling

Vanaf de aanslag gemeentelijke belastingen 2023, hanteren we naast de reguliere vrijstelling van vermogen, een extra vermogensvrijstelling. Deze extra vermogensvrijstelling bedraagt voor echtgenoten of 2 partners € 2.000,-, voor een alleenstaande ouder € 1.800,- en voor een alleenstaande € 1.500,-.

Deze extra vermogensvrijstelling komt bovenop de reguliere vermogensvrijstelling.

Waar kan ik terecht voor een andere vraag over kwijtschelding?

Voor vragen over kwijtschelding kunt u bellen met de klantenservice van het Noordelijk Belastingkantoor via telefoonnummer 088 7879 000. Op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur.