Woensdag 15 mei hebben gemeente Tytsjerksteradiel en projectontwikkelaar Zwanenburg een anterieure overeenkomst getekend voor de verbouwing van de Wiidpleats in Earnewâld. Nu kan het bestemmingsplan aangepast en vastgesteld worden. Daarna kan de projectontwikkelaar beginnen met de verbouwing van de Wiidpleats en de nieuwbouw van recreatiewoningen.

Mooie samenwerking voor toeristische boost

Projectontwikkelaar Zwanenburg heeft het plan om de oude Wiidpleats deels te verbouwen. De horecavoorziening wordt verbeterd en er komen 30 hotelkamers in het gebouw. Daarnaast komen er 19 recreatiewoningen. Het deel tussen het hotel en de recreatiewoningen wordt een groen gebied met een terras. ”Deze ontwikkeling past binnen onze ambitie om te groeien als toeristische gemeente”, legt wethouder Berber van Zandbergen uit. Eigenaar Erik Zwanenburg is trots op de actieve samenwerking om van de Wiidpleats weer wat moois te maken: “Samen met de gemeente Tytsjerksteradiel hebben we de verbinding gezocht met Dorpsbelang Eernewoude, omliggende VVE’s en de inwoners van Earnewâld om het dorp een boost te geven op het gebied van recreatie en toerisme. We kijken nu graag vooruit naar de realisatie.” 

Geschiedenis Wiidpleats

De Wiidpleats ligt midden in het recreatiegebied It Wiid in Earnewâld, te midden van het kampeerterrein en het bungalowpark. Voormalig eigenaar It Fryske Gea verzorgde vanuit hier educatieve programma’s en excursies naar het Nationaal Park de Alde Feanen. Daarvoor was het Landbouwmuseum gevestigd in de boerderij.