Een olietank of brandstoftank in de grond kan roesten of lekken. De grond kan hierdoor vervuild raken. Als er een olietank of brandstoftank onder de grond in uw tuin ligt, dan moet u dit melden bij de gemeente.

  • Als u de tank niet meer gebruikt dan moet u de tank laten weghalen door een erkend bedrijf. Laat altijd een bodemonderzoek uitvoeren.
  • Als u de tank nog gebruikt, dan moet u de tank elk jaar laten keuren.

Meer informatie over het bodemonderzoek kunt u vinden op de pagina Bodemonderzoek.

Hoe werkt het?

Als eigenaar van een olietank die in gebruik is moet u de tank jaarlijks laten keuren. Ook moet u zich verzekeren tegen de gevolgen van eventuele bodemvervuiling. Wilt u de olietank verwijderen? Dan moet u de tank en leidingen (laten) uitgraven, schoonmaken en weghalen. U moet het gat op (laten) vullen met schoon zand.

Voorwaarden

Soms ligt er bij een huis nog een oude olietank onder de grond. Vaak is er niets van te zien, maar ooit roest de tank door en kan de bodem verontreinigen. De eigenaar van de woning is aansprakelijk voor de schade.

Verwijderingsplicht

Een olietank of brandstoftank in uw grond moet u in principe laten verwijderen. Een tank die niet meer wordt gebruikt kan namelijk roesten en lekken. Daardoor kan de bodem en het grondwater vervuild raken.

De verwijderingsplicht geldt niet voor tanks die vóór 1 januari 1999 zijn gesaneerd (schoongemaakt) door een Kiwa-erkend bedrijf. De verwijderingsplicht geldt ook niet voor tanks die vóór 1 maart 1993 zijn gesaneerd. De gemeente kan u als eigenaar toch verplichten aanvullende maatregelen te nemen. Vroeger werden tanks namelijk niet altijd even grondig gesaneerd.

Hoe vindt u een olietank in uw tuin?

  • Mogelijke aanwijzingen in uw tuin zijn een putdeksel, een koperen dop, een ontluchtingspijp of vreemde verzakkingen. Prik met een metalen staaf in de grond in de buurt van de kelder of de kruipruimte. Olietanks liggen nooit meer dan 1 meter diep. Eventueel kunt u een metaaldetector gebruiken.
  • In de kelder of de kruipruimte wijst een loze leiding op olieaanvoer. Oude olieleidingen zijn makkelijk te herkennen: ze zijn minimaal 2 keer zo dik als gasleidingen en hebben een doorsnede van ongeveer 6 centimeter. Dichtgemaakte gaatjes in de muur zijn een aanwijzing dat er vroeger leidingen hebben gelopen.
  • Vraag uw buren of de vroegere bewoners of zij weten van het bestaan van een tank.
  • Oliehandelaren in de gemeente zijn een bron van informatie. Zij weten in de meeste gevallen welke huizen vroeger oliestook hadden.

Aanvullende informatie 

Kiwa is een keuringsinstituut voor onder andere rioleringen, ondergrondse tanks en waterleidingen. Een verkregen certificaat van Kiwa geeft u de garantie dat u geen problemen met uw olietank krijgt. Is uw tank door een Kiwa-erkend bedrijf gesaneerd, dan kan hij gewoon blijven liggen.

Op www.rijksoverheid.nl vindt u meer informatie.