Iedereen die een omgevingsvergunning aanvraagt voor een huis of een bedrijfspand kan te maken krijgen met het laten uitvoeren van een bodemonderzoek. Dit geldt ook als u bijvoorbeeld grote graafwerkzaamheden in de grond wil gaan verrichten.

Hoe werkt het?

Wanneer bodemonderzoek?

U kunt op de volgende manieren te maken krijgen met bodemonderzoek:

  • bij de aanvraag van een omgevingsvergunning;
  • bij aan- of verkoop van grond, bij het aangaan of beëindiging van erfpacht overeenkomsten of huurovereenkomsten;
  • wanneer u grond gaat verplaatsen;
  • wanneer u een onderzoeksbevel krijgt. Die kunt u krijgen als er gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat er bij u sprake is van een bodemverontreiniging.

Wie doet bodemonderzoek?

De eigenaar van de grond moet in de meeste gevallen het onderzoek zelf regelen. Bedrijven die bodemonderzoek doen staan bijvoorbeeld in de Gouden Gids bij het onderwerp bodemonderzoek of milieuonderzoek. Vraag vrijblijvend meerdere offertes op, want de prijzen kunnen verschillen. Let wel dat bedrijven die bodemonderzoek verrichten alleen werkzaamheden met betrekking tot de bodem mogen verrichten als zij daarvoor een erkenning in de vorm van een certificaat of accreditatie hebben.

Wat kost het?

De kosten voor het beoordelen van een bodemonderzoek vindt u in de legesverordening.