In de Lange Sleatten aan het Smidspaed nabij Earnewald ligt sinds november 2023 een motorboot (stalen kruisertje) in strijd met artikel 5:24a van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) afgemeerd.

Het is niet toegestaan om langer dan 3 dagen achtereen aan te leggen op deze plek. De betreffende motorboot is voorzien van een oranje waarschuwingssticker en moet voor 1 februari 2024 zijn verwijderd. Als de motorboot na deze datum nog niet is verwijderd, nemen wij het besluit om deze motorboot te verwijderen.
De eigenaar wordt daarom verzocht zich te melden bij de gemeente Tytsjerksteradiel, de heer J. Kooistra, via telefoonnummer 14 0511.

Ook als u weet van wie de motorboot is, kunt u contact met ons opnemen.