Leerlingen van groep 8 van OBS ’t Partoer uit Burgum hebben samen met wethouder Berber van Zandbergen bomen geplant tijdens de Boomfeestdag. Ook hesen zij gezamenlijk de Boomfeestdagvlag.

“Door samen met de kinderen bomen te planten, leren ze over het belang van bomen voor het milieu. Zoals het produceren van zuurstof, het vastleggen van CO2 en het bieden van leefruimte voor dieren”, legt wethouder Van Zandbergen uit. “Boomfeestdag is een gelegenheid om kinderen bewust te maken van het belang van bomen voor een gezonde leefomgeving en om hen actief te betrekken bij natuurbehoud en milieubescherming.”

Thema van de Boomfeestdag dit jaar is ‘Opgroeien met bomen’. Kinderen die opgroeien in het groen bewegen meer, ervaren minder stress, ademen schonere lucht in, kunnen zich beter concentreren op school en hebben meer sociale contacten. Boomfeestdag is een jaarlijks terugkerend evenement dat in Nederland wordt gevierd om het belang van bomen voor natuur en milieu onder de aandacht te brengen. 

Wethouder Berber van Zandbergen met de kinderen van groep 8 van OBS ’t Partoer uit Burgum