Kunst in de openbare ruimte

In ieder dorp van de gemeente kunt u 1 of meerdere kunstwerken bekijken. Een overzicht van de kunstwerken vindt u op de website van Keunstwurk(externe link).

Bijzondere stekjes in Tytsjerksteradiel

Een stekje is een plek om even te rusten tijdens het wandelen of fietsen, maar ook een plaats voor ontmoetingen tussen mensen onderling en tussen mens en landschap. In de gemeente Tytsjerksteradiel zijn 2 stekjes gerealiseerd: ‘Volle bank reiziger’ in de omgeving van Eastermar en ‘Soft concrete benches’ in de Overtuin bij Vijversburg in Tytsjerk.. De ontmoetingsplekjes vertellen het verhaal van de locatie op speelse, verrassende en soms ontroerende wijze en laten zien hoe kunst de openbare ruimte kan verrijken. Meer informatie vindt u in de brochure (pdf).

Wâldsjonger

De yn Burgum wenjende sjonger en lietskriuwer Marcel Smit (1977) is foar de kommende twa jier ‘Wâldsjonger’ fan Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Marcel wie al op jonge leeftyd dwaande mei muzyk en brocht yn 2011 syn earste folslein (Wâld)Frysktalige album út. Yntusken steane der trije albums op syn namme en hat er as lietskriuwer in ferskaat oan ferskes skreaun foar oare artysten. Marcel stiet neist syn solo-optredens ek wol mei oaren op it poadium. Foar it teaterprogramma Frisicana bygelyks, dêrmei toert er no troch de provinsje mei Gurbe Douwstra en Piter Wilkens. Yntusken binne de lietsjes fan dizze Wâldpyk-ambassadeur ek net mear wei te tinken út de jierlikse Fryske Top 100. Marcel fynt it in hiele eare om Wâldsjonger te wêzen en wol as echte Wâldpyk de kommende twa jier de Wâlden mei syn ferskes noch mear promoatsje.

Gedichten en lieten

Om it kulturele en literêre libben te stimulearjen ha wy in doarpsdichter beneamd. De doarpsdichter (Wâlddichter of Wâldsjonger) skriuwt sa’n fjouwer Frysktalige gedichten of lietteksten it jier. Hy of sy draacht de gedichten of lieten foar by spesjale gelegenheden of eveneminten. Alle gedichten/lieten wurde pleatst yn De Feanster en Actief en kinne jo lêze op ús webside. De doarpsdichter is oansteld foar twa jier.