Klimaatbestendigheid

De aarde warmt op en het klimaat verandert. De temperaturen stijgen. Er is meer kans op een extreme regenbui, op een hittegolf en op langere, droge periodes.  Door droogte daalt de bodem op sommige plekken in Nederland. De zeespiegel stijgt en er is meer kans op overstromingen. We moeten ons in Nederland voorbereiden op de risico’s van het veranderende klimaat. We moeten onze omgeving klimaatbestendig maken.

Wateroverlast

De jaarlijkse hoeveelheid neerslag neemt toe. Vooral ook het aantal korte en hevige buien neemt toe. Deze korte hevige buien zorgen ervoor dat het riool flink belast wordt. Dit is vaak het geval in de zomer en dan vooral in de bebouwde omgeving. In deze omgeving kan het water niet in de grond wegzakken.

Wat kunt u zelf doen om wateroverlast te voorkomen?

GRP en regenwaterstructuurplan

Wettersoarch is de titel van het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan. Wilt u deze bekijken? Laat het even weten via email gemeente@t-diel.nl.

Friese Klimaatatlas

De Friese Klimaatatlas brengt de gevolgen van klimaatverandering in Fryslân in beeld.