Wateroverlast

Ons klimaat verandert en de jaarlijkse hoeveelheid neerslag neemt toe. Vooral ook het aantal korte en hevige buien neemt toe. Deze korte hevige buien zorgen ervoor dat het riool flink belast wordt. Dit is vaak het geval in de zomer en dan vooral in de bebouwde omgeving. In deze omgeving kan het water niet in de grond wegzakken. Het gevolg daarvan is dat het riool vol loopt, het water op straat blijft staan en dat u misschien ook wel overlast ervaart in en om uw huis. Zoals bijvoorbeeld water dat omhoog komt via de wc of wastafel of uw kelder die onder water komt te staan. Wat kunt u zelf doen om wateroverlast te voorkomen?

Tip 1: zorg voor goede ontluchting

Wilt u voorkomen dat uw wc en/of wastafel gaat borrelen en opspatten tijdens flinke buien? Zorg dan voor betere ontluchting van uw rioleringsbuizen. Dit zorgt ervoor dat de lucht die tijdens deze buien ontstaan beter kan ontsnappen en hierdoor ervaart u minder of geen overlast meer.

Tip 2: Breng een ontlastvoorziening aan op de regenpijp 

Loopt het water wel eens over? Of bent u bang dat dit in de toekomst gaat gebeuren? Dit kunt u voorkomen door een zogeheten ‘ontlastvoorziening’ te (laten) plaatsen op uw regenpijp. Dit zorgt ervoor dat, wanneer het vele water niet meer door het riool kan worden afgevoerd, het via deze ‘ontlastvoorziening’ in de regenpijp de tuin in kan lopen.

Tip 3: Haal de tegels uit uw tuin 

Minder tegels in uw tuin zorgen ervoor dat het regenwater in de bodem kan wegzakken en het grondwater wordt aangevuld. Dit helpt mee om de wateroverlast op straat bij flinke regenbuien te verminderen. Daarnaast zorgen betegelde tuinen er ook voor dat het in de zomer een stuk minder warm wordt. Het weghalen van de tegels houdt uw omgeving dus ook een stuk koeler.

Moet ik ook bellen met de gemeente? Wij willen u vragen hiermee te wachten tot de regenbuien weer af nemen of het droog wordt. Meestal is de overlast dan ook voorbij.

Ontlastputjes

Het plaatsen van een ontlastput is volgens het bouwbesluit verplicht bij nieuwbouwwoningen. Ontlastputjes kunnen bij extreme neerslag en bij verstoppingen veel overlast en schade voorkomen. Veel bouwers vergeten het om ontlastputjes aan te brengen. De kosten voor een ontlastputje bedragen ongeveer € 20. De schade bij wateroverlast is een veelvoud.

Beluchting of ontluchting huisriolering

Een goede huisaansluiting heeft een ontluchting en beluchting. Als dit niet goed werkt kan er, zeker bij een slechte ligging van de huisriolering, lucht opgesloten worden. Door deze luchtbellen wordt bij regen minder water afgevoerd en kunnen verstoppingen ontstaan.

Beluchting van de huisriolering is noodzakelijk om vacuümtrekken te voorkomen. Bij een slechte beluchting ontstaat onderdruk bij het doortrekken van het toilet of het leeglopen van het bad. De stanksloten of sifons worden leeg getrokken. Hierdoor kan rioollucht in de woning komen.

Meer informatie op YouTube: