Hulpteam Toeslagen

Is uw kinderopvangtoeslag tussen 2005 en 2020 ten onrechte stopgezet of teruggevorderd door de Belastingdienst? Ervaart u hierdoor nog steeds problemen? Bijvoorbeeld op het gebied van werk, wonen, gezondheid, inkomen, schulden of uw gezinssituatie? Neemt u dan contact op met het hulpteam toeslagen. Dit team bestaat uit twee personen, die onafhankelijk van de gemeente werken.

Hoe kan het hulpteam u helpen?

Het hulpteam:

  • biedt u een luisterend oor;
  • maakt samen met u inzichtelijk op welk gebied u hulp nodig heeft (schulden, gezondheid, wonen, werk en/of gezin);
  • ondersteunt u in het contact met de Belastingdienst of de gemeente.

Hoe bereikt u het hulpteam?

U kunt contact opnemen met Anoeska. Dat kan via
email: anoeska@kearn.nl of telefonisch (06) 27 88 04 30

Het hulpteam heeft een eigen website www.kearn.nl/hulpteam. Daarnaast heeft het hulpteam ook een Facebook pagina onder de naam hulpteam8KTD. Op deze pagina staan tips en de laatste ontwikkelingen.