Op de website van Landelijk Register Kinderopvang (externe link)vindt u de gegevens van alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen in Nederland. Daar kunt u ook de keuringsrapporten bekijken.

Het beleid van de gemeente is beschreven in het document Beleidsregels Handhaving Wet Kinderopvang.