Op de website van Landelijk Register Kinderopvang (externe link)vindt u de gegevens van alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen in Nederland. Daar kunt u ook de keuringsrapporten bekijken.

Het beleid van de gemeente is beschreven in het document Beleidsregels Handhaving Wet Kinderopvang.

Dagopvang en kinderdagverblijf

Op zoek naar een kinderdagverblijf of BSO voor uw kind? Kijk dan in het overzicht van de kinderopvanglocaties in de gemeente Tytsjerksteradiel(externe link).