Door uw kind te erkennen wordt u juridisch de ouder. U kunt erkennen tijdens de zwangerschap, tijdens de geboorteaangifte of ná de geboorteaangifte. Ieder kind moet apart worden erkend en de moeder moet altijd toestemming geven. Erkenning doet u bij de burgerlijke stand van de gemeente (gratis) of via een notaris. 

Maak een afspraak voor erkenning(externe link)

Heeft u en/of uw partner een buitenlandse nationaliteit of woont u in het buitenland? Dan gelden er mogelijk andere regels. Neem contact met ons op via 14 0511 voor informatie en advies over uw situatie. 

Wat neem ik mee naar de afspraak? 

 • Geldig identiteitsbewijs van uzelf.
 • Als de moeder meekomt: geldig identiteitsbewijs van de moeder.

Extra nodig bij erkenning voor de geboorte 

 • Als de moeder niet meekomt bij een tweede of volgend kind samen: geldig identiteitsbewijs van uzelf en de moeder, schriftelijke toestemming met handtekening van de moeder via het formulier Verklaring toestemming erkenning ongeboren kind.

Extra nodig bij erkenning na de geboorte 

 • Als de moeder niet meekomt bij een tweede of volgend kind samen: geldig identiteitsbewijs van uzelf en de moeder, schriftelijke toestemming met handtekening van de moeder via het formulier Verklaring toestemming erkenning kind na geboorte.
 • Afschrift van de geboorteakte als het kind niet in onze gemeente is geboren. 

Extra nodig bij erkenning kind van 12 tot 16 jaar 

Extra nodig bij erkenning kind door duomoeder 

Gezamenlijk ouderlijk gezag door erkenning

Erkent u als ongehuwde of niet-geregistreerde partner een kind? Dan krijgt u sinds 1 januari 2023 automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag met de moeder. Bij ouderlijk gezag bent u de wettelijke vertegenwoordiger van uw kind. Hierdoor kunt u beslissingen nemen over de opvoeding en de verzorging van uw kind. U mag dan ook het vermogen van uw kind beheren.  

Wilt u meer informatie over deze wijziging in het gezag? Kijk dan op de website van de Rechtspraak(externe link).

Gezag alleen bij de moeder? 

Wilt u als moeder alleen het ouderlijk gezag over het kind? Dan gaat u persoonlijk mee naar de afspraak voor de erkenning. Ook voor het tweede of volgend kind. Hier kunt u samen aangeven dat u als moeder alleen het gezag krijgt. 

Achternaam kind kiezen

Bij de erkenning van uw eerste kind samen kunt u kiezen welke achternaam het krijgt: de naam van de moeder of van de erkenner. Alle volgende kinderen uit het gezin krijgen automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind samen. Lees meer over het kiezen van de achternaam van uw kind op de pagina Achternaam kind kiezen.

Wanneer hoef ik mijn kind niet te erkennen?

U hoeft uw kind niet te erkennen als u automatisch wettelijk ouder wordt. Dit is als u de biologische moeder bent. Een man of duomoeder wordt automatisch wettelijk ouder bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap met de moeder. 

Hoe erken ik mijn kind?

Voor de geboorte (tijdens de zwangerschap) 

 • Bij een eerste kind samen komen beide ouders persoonlijk naar de afspraak voor erkenning. 
 • Bij een tweede of volgend kind samen geeft de moeder opnieuw toestemming. Dat kan schriftelijk. De moeder vult hiervoor het formulier Verklaring toestemming erkenning ongeboren kind in. 
 • Wil de moeder alleen het ouderlijk gezag? Dan komt de moeder samen met de erkenner naar de afspraak voor erkenning. Ook voor een tweede of volgend kind. 

Bij de geboorteaangifte 

 • U doet binnen 3 dagen geboorteaangifte van uw kind.
 • Dit doet u in de gemeente waar uw kind is geboren. 
 • U kunt uw kind tijdens de aangifte van de geboorte meteen erkennen.  
 • Bij een eerste kind samen komen beide ouders persoonlijk naar de afspraak voor erkenning. 
 • Bij een tweede of volgend kind samen geeft de moeder opnieuw toestemming. Dat kan schriftelijk. De moeder vult hiervoor het formulier Verklaring toestemming erkenning kind na geboorte in. 
 • Wil de moeder alleen het ouderlijk gezag? Dan komt de moeder samen met de erkenner naar de afspraak voor erkenning. Ook voor een tweede of volgend kind.  

Na de geboorte 

 • Is het kind dat u wilt erkennen jonger dan 12 jaar? Kom dan samen met de moeder naar de gemeente om het kind te erkennen. De moeder kan bij een tweede of volgend kind ook schriftelijk toestemming geven. De moeder vult hiervoor het formulier Verklaring toestemming erkenning kind na geboorte in.  
 • Wilt u een kind erkennen van 12 tot 16 jaar? Dan heeft u schriftelijke toestemming nodig van de moeder en het kind. Ze vullen hiervoor het formulier Verklaring toestemming erkenning kind na de geboorte in. Krijgt u geen toestemming van beiden, dan kunt u de rechtbank vragen om vervangende toestemming. Dit kan alleen als u de biologische vader bent van het kind. 
 • Wilt u een kind erkennen van 16 jaar of ouder? Dan gaat u samen met het kind naar de afspraak. De moeder hoeft er niet bij te zijn en geen toestemming te geven. 

Wat kost het erkennen van een kind?

Aan de erkenning van een kind zijn geen kosten verbonden. 

Wat zijn de voorwaarden om mijn kind te kunnen erkennen?

Erkenning betekent dat u verplicht bent uw kind te onderhouden. U hebt ook recht op omgang met uw kind na een scheiding. Het kind krijgt door de erkenning erfrecht. 

Verder gelden de volgende regels: 

 • U moet minimaal 16 jaar zijn om een kind te kunnen erkennen. 
 • Het kind heeft nog geen juridische vader. 
 • Heeft het kind al 2 ouders? Dan kan het nooit door een ander worden erkend. 
 • Staat u onder curatele? Dan heeft u toestemming nodig van de rechter. 
 • Mag u door bloedverwantschap niet met de moeder trouwen? Dan kunt u het kind niet erkennen. 
 • Bent u de biologische vader? Dan kunt u de erkenning later niet ongedaan maken.