Bij uw eerste kind kunt u de achternaam zelf kiezen. U kunt uw kind uw eigen achternaam geven, die van uw partner of een gecombineerde achternaam. Alle volgende kinderen van u en uw partner samen krijgen dan automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind. 

Wanneer u de achternaam kiest

Voor de geboorte of bij de geboorteaangifte legt u de achternaam vast bij de gemeente. U en uw partner gaan samen naar de gemeente om de achternaam van uw kind vast te laten leggen. Bel met 14 0511 voor een afspraak op het gemeentehuis.

Vaak kan de moeder niet aanwezig zijn bij de geboorteaangifte. U kunt daarom het beste al vóór de geboorte samen naar de gemeente gaan.

Dubbele achternaam kiezen

Vanaf 1 januari 2024 gaat een nieuwe wet in: Invoering gecombineerde geslachtsnaam. Dit betekent dat u als ouders uw kind niet alleen 1 achternaam kunnen geven. U kunt uw kind ook een combinatie van allebei uw achternamen geven.

Een voorbeeld
Ouders de Vries en Jansen krijgen in 2024 hun eerste kind. Zij kunnen kiezen voor de achternamen:

 1. de Vries
 2. Jansen
 3. de Vries Jansen
 4. Jansen de Vries

In de tussentijd

Er zijn twee overgangsregelingen in deze wet. Hierdoor kunt u soms eerder een keuze maken of namen van eerdere kinderen wijzigen.

Overgangsregeling 1: kind in 2024 verwacht? U kunt al voor dubbele achternaam kiezen.

Uw gaat uw kind in 2023 erkennen, maar uw kind wordt in 2024 geboren. U kunt bij de geboorteaangifte kiezen voor een dubbele achternaam. Dit kan lastig zijn. Als moeder moet u direct na de geboorte langskomen op het gemeentehuis.

Oplossing
De oplossing is om uw keuze voor de dubbele naam nu al vast te leggen door uw kind te erkennen. Dit heet erkenning van uw ongeboren vrucht. De naam van uw kind is dan vastgelegd, als uw kind in 2024 wordt geboren. Wordt uw kind toch in 2023 geboren? Dan krijgt uw kind de naam van 1 van de ouders.

Overgangsregeling 2: dubbele achternaam voor al uw kinderen

In heel 2024 kunt u als ouders de naam van uw kinderen wijzigen naar een dubbele achternaam. Hiervoor komt u samen op afspraak naar het gemeentehuis. 

Mogelijk:

 • Uw oudste kind is geboren tussen 1 januari 2016  - 31 december 2023.
 • U bent getrouwd, u heeft een geregistreerd partnerschap of u heeft uw kinderen erkend.
 • U bent het als ouders eens over de nieuwe achternaam of achternamen.

Niet mogelijk:

 • Uw oudste kind is geboren voor 2016.
 • U kunt de naam van uw kind niet wijzigen in de naam van de andere ouder.

Afspraak maken

Om gebruik te kunnen maken van de overgangsregeling komt u samen langs in 2024. Dit kan alleen op afspraak. 

Maak een afspraak voor dubbele achternaam

Welke achternaam krijgt een kind bij de geboorte?

U mag zelf kiezen welke achternaam uw kind krijgt: die van uzelf of van uw partner. Als u geen keuze maakt, krijgt uw kind automatisch de achternaam die volgens de wet bij uw gezinssituatie hoort. Kijk hiervoor op rijksoverheid.nl.

Alle kinderen zelfde achternaam

De achternaam die u kiest voor uw eerste kind, geldt ook voor alle volgende kinderen uit dezelfde relatie.

Dubbele achternaam

Als uw eerste kind samen op of na 1 januari 2024 geboren is, kunt u uw kind ook een combinatie van allebei uw achternamen geven. Lees hierboven meer bij het kopje Dubbele achternaam kiezen.

Hoe kan ik de achternaam van mijn kind kiezen?

Uw kind kan bij de geboorte automatisch de achternaam van de vader of moeder krijgen. Als het kind op die manier niet de naam krijgt die u wilt, moet u naamskeuze doen. Daarbij kiest u voor uw kind de achternaam van de vader, de moeder of van degene die het kind heeft erkend.

Voorwaarden

Bij het maken van een naamskeuze voor de achternaam van uw (pasgeboren) kind geldt verder dat ten minste één van de ouders de Nederlandse nationaliteit moet hebben.

Hoe?

Voor naamskeuze gaat u persoonlijk met uw partner naar het gemeentehuis. Dit kan alleen op afspraak.

Maak online een afspraak voor naamskeuze

Meenemen

 • Geldig identiteitsbewijs van uzelf
 • Geldig identiteitsbewijs van uw partner

Op het gemeentehuis legt u samen de verklaring van naamskeuze af.

De mogelijkheden

Dit zijn de regels voor het doen van naamskeuze:

 • Ge­trouw­de ou­ders en ou­ders met ge­re­gi­streerd part­ner­schap
  Ge­trouw­de ou­ders en ou­ders met ge­re­gi­streerd part­ner­schap kun­nen naams­keu­ze doen vóór de ge­boor­te of bij de ge­boor­te­aan­gif­te.
 • Niet-ge­trouw­de ou­ders
  Niet-ge­trouw­de ou­ders moe­ten naams­keu­ze doen bij de er­ken­ning van uw kind. Doet u bij de er­ken­ning van het eer­ste kind geen naams­keu­ze? Dan krij­gen ook alle kin­de­ren uit deze re­la­tie de ach­ter­naam van de moe­der.
 • Al­leen­staan­de ou­der
  Bent u al­leen­staan­de ou­der (we­du­we of we­duw­naar) en is uw part­ner over­le­den voor­dat u de naams­keu­ze hebt ge­daan? Dan kunt u voor uw kind de ach­ter­naam van de va­der of de moe­der kie­zen.

Kosten

Naamskeuze is gratis.

Let op: de achternaam die u kiest voor uw eerste kind samen, geldt voor alle kinderen die uit diezelfde relatie geboren worden. Deze naamskeuze is mogelijk voor kinderen met de Nederlandse nationaliteit.

Ik ga trouwen. Kan ik de achternaam van mijn kinderen veranderen?

Hebt u bij de erkenning van uw eerste kind naamskeuze gedaan? En bent u van plan met de andere ouder van uw kind(eren) te gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan? Dan kunt u nogmaals, eenmalig, naamskeuze voor uw kind(eren) doen. U kunt daarbij alleen kiezen voor de achternaam van de andere ouder.

Procedure

Deze naamsverandering kan alleen op de dag dat u trouwt of uw partnerschap registreert. U moet dan beiden een akte van naamskeuze ondertekenen. Daarna is naamsverandering niet meer mogelijk.

Laat daarom ruim van te voren weten aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar u trouwt of uw partnerschap wordt geregistreerd dat u de achternaam van uw kind(eren) wilt veranderen. Doe dit bijvoorbeeld bij het afleggen van de Verklaring huwelijk/partnerschapsregistratie of als u de datum en locatie reserveert.

Leeftijd kinderen

Hebt u meerdere kinderen beneden de zestien jaar? Dan kunt u alleen naamswijziging doen voor al deze kinderen samen. Is uw kind ouder dan zestien jaar? Dan moet het kind ook zelf zijn handtekening zetten.

Kosten

De naamsverandering is gratis.

Let op: de naamskeuze die bij de erkenning is gedaan, kan alleen veranderd worden bij huwelijk of partnerschap van de ouders.

Hoe verander ik de achternaam van mijn stiefkind of pleegkind in die van mij?

Stief- en pleegkinderen kunnen de achternaam van hun opvoeder krijgen. Het verzoek om een naamswijziging moet u doen bij Dienst Justis.

Aanvragen

Een aanvraagformulier voor naamswijziging is te downloaden via de website van Dienst Justis. Daar vindt u ook een brochure over naamswijziging.

Bij uw verzoek moet u een afschrift van de geboorteakte meesturen van de persoon (personen) voor wie u naamswijziging vraagt. Daarnaast kunnen andere documenten nodig zijn. Raadpleeg hiervoor de brochure.

Beslissing

Het ministerie beslist over uw verzoek. Een positieve beslissing wordt verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP) van uw gemeente.

Kan mijn kind zelf een achternaam kiezen?

Een kind dat bij erkenning of adoptie 16 jaar of ouder is, kiest zelf de achternaam.

Een kind van 18, 19 of 20 jaar kan één keer de keuze van de ouders veranderen. Het kind kan de naam van de andere ouder kiezen door een naamswijziging aan te vragen. 

Wat kost de (hernieuwde) naamskeuze in 2024?

Kinderen die zijn geboren voor 1 januari 2024:

 • voor het oudste kind van twee ouders: € 75,00
 • voor elk volgend kind van diezelfde ouders: € 50,00