Bij uw eerste kind kunt u de achternaam zelf kiezen. U kunt uw kind uw eigen achternaam geven of die van uw partner. Alle volgende kinderen van u en uw partner samen krijgen dan automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind.

Wanneer u de achternaam kiest

Voor de geboorte of bij de geboorteaangifte legt u de achternaam vast bij de gemeente. U en uw partner gaan samen naar de gemeente om de achternaam van uw kind vast te laten leggen. Bel met 14 0511 voor een afspraak op het gemeentehuis.

Vaak kan de moeder niet aanwezig zijn bij de geboorteaangifte. U kunt daarom het beste al vóór de geboorte samen naar de gemeente gaan.

Keuze achternaam

Welke achternaam u voor uw kind kunt kiezen, hangt af van uw gezinssituatie:

GezinssituatieKeuze achternaam
U bent getrouwd met de vader.Uw kind krijgt de achternaam van de vader.
U bent getrouwd met de vader en u wilt dat uw kind uw achternaam krijgt (van de moeder dus).Vader en moeder moeten dan een verklaring afleggen bij de gemeente.
U hebt een geregistreerd partnerschap met de vader.Uw kind krijgt de achternaam van de vader.
U hebt een geregistreerd partnerschap met de vader en u wilt dat uw kind uw achternaam krijgt (van de moeder dus).Vader en moeder moeten dan een verklaring afleggen bij de gemeente.
U hebt een andere relatie met de moeder.Uw kind krijgt automatisch de achternaam van de moeder.
U hebt een andere relatie met de moeder en wilt u dat uw kind uw achternaam krijgt (van de vader dus).Dan moet u het kind erkennen. Vader en moeder leggen samen een verklaring af bij de gemeente.
Man en een vrouw adopteren samen een kind.Dan kiezen zij één van hun achternamen. Dit kan alleen als het adoptiekind uw eerste kind is.
2 vrouwen krijgen samen een kind en bij de geboorte ontstaat automatisch het juridisch ouderschap.Uw kind krijgt de achternaam van de duomoeder. Wilt u dat uw kind de achternaam van de biologische moeder krijgt? Beide moeders leggen samen een verklaring af bij de gemeente.
2 vrouwen krijgen samen een kind en de duomoeder heeft het kind erkend.Uw kind krijgt de achternaam van de biologische moeder. Wilt u dat uw kind de achternaam van de duomoeder krijgt? Beide moeders leggen samen een verklaring af bij de gemeente.
2 mannen adopteren samen een kind of hebben gezamenlijk het gezag.Dan kiezen zij één van hun achternamen.

Kind kiest zelf de achternaam

Een kind dat bij erkenning of adoptie 16 jaar of ouder is, kiest zelf de achternaam.

Een kind van 18, 19 of 20 jaar kan 1 keer de keuze van de ouders veranderen. Het kind kan de naam van de andere ouder kiezen door een naamswijziging aan te vragen.

Achternaam wijzigen bij stiefkinderen of pleegkinderen

Wilt u als opvoeder uw stiefkinderen of pleegkinderen uw achternaam geven? Dan vraagt u een naamswijziging aan. U kunt het aanvraagformulier naamswijziging downloaden(externe link).