Bent u slachtoffer van fraude met (een kopie van) uw paspoort of identiteitskaart? Of heeft u een gegronde vermoeden dat u slachtoffer gaat worden van identiteitsfraude? Dan is het belangrijk om meteen in actie te komen.

Afspraak maken

Neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0511 om een afspraak te maken.

Melden bij de gemeente

Sinds oktober 2017 kunt u een melding maken bij de gemeente wanneer u vermoed dat u mogelijk slachtoffer bent geworden van fraude met een kopie of het documentnummer van een paspoort of Nederlandse identiteitskaart (NIK). Ook als u een gegronde vermoeden heeft dat u slachtoffer gaat worden van identiteitsfraude kunt u dit melden. Er komt dan een registratie in het Basisregister reisdocumenten, hierdoor wordt verder misbruik van het document zoveel mogelijk voorkomen.

Hoe werkt het?

  • Voor het melden van identiteitsfraude moet u naar het gemeentehuis komen, maak hiervoor een afspraak via telefoonnummer 14 0511. U kunt de melding niet digitaal of telefonisch doen.
  • Hebt u het originele document nog in uw bezit? Dan moet u deze inleveren bij de gemeente.
  • U kunt meteen een nieuw reisdocument aanvragen. Kijk voor informatie over de nieuwe aanvraag op de pagina Paspoort en identiteitskaart.

Bij identiteitsfraude maken criminelen misbruik van valse of gestolen identiteitsgegevens. Ze kopen bijvoorbeeld op uw naam spullen zonder te betalen. Welke maatregelen u moet nemen is afhankelijk van het type fraude. Op de site van de Rijksoverheid.nl kunt u hier meer over lezen.

Identiteitsbewijs (uit)lenen is strafbaar!

De gemeente wil jongeren die gebruik maken van een vals ID-bewijs of hun ID-bewijs uitlenen, erop wijzen dat dit grote gevolgen kan hebben.

Wie gesnapt wordt, krijgt een strafblad. Ook levert het problemen op rond het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), die nodig is voor stage of baan. De jongere kan daarnaast voorlopig geen paspoort krijgen, wat op vakantie gaan een stuk lastiger maakt. Bovendien is de boete niet mals: een taakstraf of een geldbedrag vanaf 140 euro. De boodschap is helder: ID (uit)lenen is strafbaar.

Aanvullende informatie

CMI

U kunt contact opnemen met het Centraal meldpunt identiteitsfraude en fouten (CMI). Het CMI ondersteunt slachtoffers bij het oplossen van de gevolgen van identiteitsfraude.

Hoe voorkomt u fraude?

U kunt uzelf beschermen tegen identiteitsfraude. Onder meer door zorgvuldig om te gaan met uw identiteitsgegevens, paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor meer informatie kunt u terecht op de Rijksoverheid

Maak een veilige kopie

Met de KopieID app maakt u met uw smartphone een veilige kopie van uw identiteitsbewijs (ID-bewijs).