Het Beste Idee van TD gekozen!

Met een feestelijke bijeenkomst werd Het Beste Idee van TD gekozen: een dorpstuin in Sumar. Het is de bedoeling om in het dorp samen een plek te organiseren voor ontmoeting en verbinding. Een gezamenlijke tuin die bovendien gezonde producten oplevert voor minder bedeelde dorpsgenoten. De inzender, Sierd Veenstra, nam trots de prijs in ontvangst. De jury riep het idee als winnaar uit omdat het gelijke kansen, participatie en diversiteit bevordert. “Het initiatief bevordert het maatschappelijk welzijn, heeft impact, toont betrokkenheid, is haalbaar en doordacht!”, aldus de jury.

Ideeën uit de mienskip

De gemeente Tytsjerksteradiel vindt het belangrijk dat alle inwoners mee kunnen doen en zich gelijkwaardig, gehoord en gezien voelen. Dit jaar heeft de gemeente daarom voor het eerst ‘Het Beste Idee van TD’ georganiseerd. Een mooie manier om vanuit de ‘mienskip’ inclusieve ideeën op te halen. En dat die ideeën er zijn, is wel gebleken. 
 

Blij verrast door de inzendingen

Vanuit verschillende hoeken in de gemeente kwamen leuke voorstellen. Wethouder Caroline de Pee is blij verrast door de inzendingen: “Er kwamen erg uiteenlopende ideeën binnen. Van vakantie voor mensen met een kleine beurs tot inclusieve speeltuin en van activiteiten die de zichtbaarheid aan de LHBTIQ+ gemeenschap bevorderen tot een groen schoolplein”. 
 

Selectie door de jury

Een jury maakte hieruit een selectie van de beste ideeën. Er werd daarbij rekening gehouden met de vooraf gestelde voorwaarden. De inzenders van de beste ideeën kregen een mooi geldbedrag toegekend voor de uitvoering van hun idee. In totaal is 28.000 euro toegekend aan ingezonden ideeën. 

Met een feestelijke bijeenkomst werd Het Beste Idee van TD gekozen: een dorpstuin in Sumar