Donderdag 25 april heeft wethouder Tytsy Willemsma de nieuwe uitgave van het boekje Doarpskuierkes Tytsjerksteradiel gepresenteerd. Het boekje is eenmalig vernieuwd en uitgebreid met zes routes en vier speciale stationsroutes. Tijdens de presentatie in Stania State in Oentsjerk waren vele belangstellenden uit het werkveld recreatie en toerisme. “Als gemeente zijn we trots dat de mooie wandelroutes zijn gebundeld in een nieuw boekje dat samen met onze partners uit de gemeente tot stand is gekomen,-“ – aldus wethouder Tytsy Willemsma.

In 2010 is de eerste editie van het boekje Doarpskuierkes met 15 routes uitgebracht. Vanwege de Centrale As kon een aantal bedachte routes niet gerealiseerd worden. Daarom is toen al besloten om na realisatie van de Centrale As het boekje nog een keer uit te geven. Van dit boekje zijn 2000 exemplaren gedrukt die door de jaren heen vrijwel allemaal zijn verkocht. In de tussentijd is er het één en ander veranderd op wandelgebied: Friesland heeft inmiddels een prachtig netwerk van wandelknooppunten. Ook de routes uit het boekje moesten daarom omgezet worden naar knooppunten. 

Het nieuwe boekje: doarpskuierkes, alles wat Fryslân moai makket

In Tytsjerksteradiel komt zowel zand-, veen-, als kleigrond voor. Daarmee biedt deze gemeente alle landschapstypen die in Friesland voorkomen. Vandaar de ondertitel: alles wat Fryslân moai makket. Het nieuwe boekje is uitgebreid met zes routes. Naast de routes in het centrale as gebied zijn er routes toegevoegd voor Earnewâld, Suwâld en Hurdegaryp/Tytsjerk.

Stationsroutes

Nieuw zijn de bonusroutes: vanaf station Hurdegaryp zijn de knooppunten voor verschillende lange-afstandswandelingen opgenomen naar station Cammingaburen of Leeuwarden. De andere kant op kan ook: naar station Feanwâlden door het Bûtefjild. Het boekje met de doarpskuierkes was de afgelopen jaren populair als wandelgids voor inwoners en als cadeautje. De bonusroutes bieden een plus voor wandelaars die vanaf een station graag langere afstanden wandelen en voor inwoners en toeristen uit Leeuwarden.

Tekst uit ûnderweis geschreven door Marcel Smit:

Wolkom yn it hert fan de Wâlden. Yn de doarpen fan Tytsjerksteradiel
De sinne sil hjirre altyd skine. Op it moaiste stik Fryske grûn 

Waar verkrijgbaar?

Het nieuwe boekje is bij de volgende verkooppunten te verkrijgen voor € 9,95: Boekhandel Burgum, Alles ûnder ien Dak in Eastermar, Toeristenbureau in Earnewâld en Vijversburg Theesalon in Tytsjerk.